Põltsamaa ja Mänttä-Vilppula ühine projekt

Põltsamaa vald ja Mänttä-Vilppula linn on juba ligi aasta viinud läbi ühist Euroopa Liidu rahastatud Comenius Regio haridusprojekti nimega “Regionaalsed õpikogemused ja keskkonnaõpe Põltsamaa ja Mänttä-Vilppula vahel”.

Mõte taotleda raha Comenius Regio projektile sündis Põltsamaa valla ja Mänttä-Vilppula linna varasemast ühistööst, mis hõlmas ka haridusalast koostööd. Comenius  Regio programmi avanemine andis võimaluse ühistööks haldusüksuste vahel. Varasem ja ka praegu toimiv Comeniuse programm on mõeldud koostööks õppeasutuste vahel. 

Võrdlev analüüs säästmisest

Projektis osalevad Põltsamaa valla poolt Põltsamaa vallavalitsus, Adavere Põhikool, Esku-Kamari Kool, Lustivere Põhikool ja Kamari Haridusselts ning Mänttä-Vilppula linna poolt linna haridusosakond, Vilppula Yhteiskoulu, Vilppulakose kool,  Pohjaslahti kool ja Serlachiuse Muuseum. Viimane on tähelepanuväärne oma suurepärase kunstikollektsiooni poolest, mis asub perekond Serlachiuse endises villas ning Serla tehase ajalugu ja paberitööstust kajastava ekspositsiooni poolest, mis asub tehase endises peakontoris.

Projekti keskseks teemaks on keskkond, mida vaadeldakse erinevatelt tahkudelt, olgu see siis looduse tundmaõppimine, keskkonna säästmine või jäätmete taaskasutus. Tähtis osa on ka kunstil.

Aasta jooksul oleme  läbi viinud mitmeid ettevõtmisi, mis on rikastanud igapäevast koolielu, andnud teadmisi keskkonnast ja loodusest, arendanud loovust ja andnud võimaluse tutvuda naabermaa elu-oluga.

2009. aasta sügisel viidi nii meie kui ka Soome projektis osalevates koolides läbi küsitlus säästvast tarbimisest  ning peatselt valmib võrdlev analüüs säästmisest ja jäätmekäitlusest Põltsamaa valla ja Mänttä-Vilppula linna peredes.  

Vana sai uueks

Terve möödunud koolitalve toimusid Põltsamaa valla koolides töötoad, kus lapsed õpetajate juhendamisel kasutatud materjalidest uusi esemeid ja kunstitöid valmistasid. Nii said  purkidest lillevaasid, tühjade plastpudelite kaeltest peenmotoorika õppevahendid lasteaiale, vanadest kommikarpidest pildiraamid, vanadest teksapükstest kotid. Vanapaberist sai aga teha uut ja huvitavat paberit. Seda loetelu võiks jätkata ning tuleb kiita juhendajate leidlikkust taaskasutamisel.

Töötubades tehtut sai näha Lustivere kultuurimajas, kus olid lisaks Põltsamaa valla laste töödele eksponeeritud ka soome laste tööd.

Lastele organiseeriti ka mitmeid väljasõite. Nii käisid 1.-3. klassi õpilased Sagadi Looduskoolis ja metsamuuseumis, 4.-6. klassi õpilased Väätsa Prügilas ning 7.-9. klassi õpilasi ootab veel ees sõit Luuale. Lasteaialaste reis viis aga Pokumaale, kus läbiti loodusrada ja tutvuti lähemalt pokudega.

Õpetajatele oli kindlasti väga hariv külastada Mänttä-Vilppula linna õppeasutusi ja tutvuda sealse keskkonna- ning kunstiharidusega. Neid võimalusi tuleb projekti raames veelgi.

Loomulikult toimusid igas valla õppeasutuses ja Kamari Haridusseltsis oma väiksemad projektiga seotud üritused, kuhu ka lapsevanemaid kaasati.

Samuti koolitati õpetajaid. 

Meie esimene projektiaasta on kulgenud edukalt ning koostöö nii valla asutuste kui ka Soome partneriga on läinud kenasti.

Ootame ka teise projektiaasta edukat kordaminekut. Lähenemas on projektirühma käik Mänttä-Vilppula linna oktoobri algul ning õpetajate konverents novembris Lustiveres.

Projektiga seotud ettevõtmistest saab täpsemalt lugeda Põltsamaa valla kodulehelt www.kesk.ee  pealkirja “Haridus” alt. 

i

SILJA PETERS, Põltsamaa vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik

blog comments powered by Disqus