Põltsamaa ja Adavere möödasõitu niipea ei tule

Maanteeametist on kostnud, et Tallinna-Tartu-Luhamaa maantee soovitakse mööda juhtida ka meie maakonda jäävatest keskustest Põltsamaal ja Adaveres. Mõlemast on saanud olulised maanteed teenindavad keskused ja kui see plaan teostub, on kahjukannatajaid rohkem. Enamasti mõjutaks selline muutus üha enam muid teenuseid, näiteks kütusemüügile keskendunuid tanklakette.


Maanteeameti taristu arendamise osakonna juhataja Andres Urm vastas Vooremaa järelepärimisele, et Adavere ümbersõidu rajamist kehtivas teehoiukavas aastani 2030 kavandatud ei ole.
Kui mõelda, et alles hiljuti valmis Adavere liikluslahendus, tekib küsimus, et ega riik pole oma ressursse asjatult raisanud. Urmi sõnul jääb 2+2 sõidurajaga tee keskmine ehitusmaksumus vahemikku 5–5,5 mln eurot/km.
„Täpsem maksumus selgub siis, kui eelprojekt on valmis. Projekti eesmärk on parandada liiklusohutust ja muuta liiklemine sujuvaks,“ kinnitas spetsialist. „Adavere tunnel on täitnud oma eesmärki kergliiklejate turvalisuse tagamisel juba 2016. aasta sügisest ning täidab seda ka tulevikus.“

INDREK SARAPUU

blog comments powered by Disqus