Põltsamaa investeerib vee- ja kanalisatsioonitrassidesse 14 miljonit

Kõik tööd peaksid valmis ja ka vastuvõetud saama järgmise aasta 31. juuniks. 14 miljonist kroonist läheb pool reoveepuhasti renoveerimiseks.

Vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise käigus renoveeritakse ka kolm joogiveepumplat. Samuti paigaldatakse TÜ E-Piim ja ASi Põltsamaa Felix reoveetrassidele ning reoveepuhasti ette reovee mõõteseadmed.

“Nende abil saab mõõta tööstuste reoveemahte. Kui üldist reoveemahust arvata maha tööstuste reoveemahud, siis saame kätte elanike toodetud reaalse reovee koguse,” nentis Kuldar Kipper.

Veel paigaldatakse ühele pumplale, mis teenindab Põltsamaa jõe paremkalda eramuid, rauaeraldusseade.

Eha ja Kivi tänava trassid valmis

Projekte koostas mitu firmat. Reoveepuhasti rekonstrueerimisprojekti hakati koostama juba käesoleva aasta märtsis. Selle tegi Eesti Projekt.

Osa tänavate alla paigaldavaid vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise projekte on samuti Eesti Projekti tehtud. Osa trasse projekteerisid Tartu firma K&H ning Eesti Veeprojekt. Viimane projektdokumentatsioon valmis oktoobris.

Praegu ehitab Rohelise tänava trasse OÜ Bueno. Alltöövõtjana teeb objektil tööd OÜ Põltsamaa Greid.

Tänaseks on aga juba OÜ Põltsamaa Greid valmis ehitanud Eha ja Kivi tänava vee- ja kanalisatsioonitrassid.

Neist trassidest lähevad linnas ehitamisele ja renoveerimisele veel Pargi, Kingu, Kastani, Kase, Tehnika ja Hermanni tänaval asuvad lõigud.

Põltsamaa linna reoveepuhasti mudakäitlust hakkab rekonstrueerima konsortsium, kuhu kuuluvad Tartu firma K&H ja J.I.T Viljandi maakonnast.

Teise suurema hanke, mis puudutab kolme joogiveepumpla renoveerimist ja reovee mõõteseadmete paigaldamist, võitis Tartu firma OÜ Põdra Maja.

Eelmiseks nädalaks olid kõik hankekonkursid lõppenud. Kokku viidi läbi kaks väiksemat ja kaks suuremat hankekonkurssi.

Põltsamaa varahaldus tegeleb ka uute ehitustega

Lossi tänav 9 asuvate vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimisprojekti koostas aga Tartu EKE Projekt OÜ. “See on maja, kuhu pärast renoveerimist kolib Põltsamaa linnavalitsus,” nentis Kuldar Kipper.

Põltsamaa abilinnapea Tiit Kulu lisas, et leping uue linnavalitsuse hoone renoveerijaga, ASiga Eviko sõlmitakse lähipäevil. Lepingu järgi peab hoone valmis saama järgmise aasta kevadeks ja siis kolib linnavalitsus majja sisse.

Tiit Kulu andmetel võttis konkursitingimused välja 7, kuid pakkumise esitas 5 ehitusfirmat.

Põltsamaa Varahalduse OÜ tegutseb eelmise aasta novembrist alates. “Mina olen selles firmas juba aasta töötanud,” rääkis Põltsamaa Varahalduse OÜ tegevdirektor Kuldar Kipper. Alates aprillist töötab osaühingus veel vee- ja ehitusspetsialist Ain Kiis.

Peale vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise ja majandamise haldab varahaldus ka linnale kuuluvaid, kuid rendile antud maju ja ruume, samuti ka sundüürnike kortereid ning sotsiaalpindu.

“Veel tegeleme uute ehitiste, näiteks Põltsamaa linna võimla ehitamisega. See peab valmima 2005. aasta maiks. Ehitajaks on AS Merko Tartu” lisas Põltsamaa Varahalduse OÜ tegevdirektor Kuldar Kipper.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus