Põltsamaa hooldekodul kaks võimalikku asukohta

Põltsamaa vallavalitsus on otsustanud ehitada lähiaastatel Põltsamaa linna kaks 30-kohalist hoonet, kus hakatakse veel enne 2022. aasta lõppu üldhooldekoduteenust pakkuma. Uude hoonesse peaksid saama omale koha ka kõik praegu Lustivere mõisahoones asuva hooldeasutuse kliendid. Valla otsus uued hooned ehitada on pannud imestama praeguse Põltsamaa Kodu omanikud, kes näevad sellises tegevuses ebatervet konkurentsi.


Lustivere mõisahoones asuv hooldekodu, kus elab 55 inimest, pole juba mõnda aega meelepärane terviseametile, kes on teinud asutusele vastavaid ettekirjutusi.

„Uue hooldekodu rajamise vajadus tuli päevakorda, kuna tänane Põltsamaa vallale kuuluv Lustivere hooldekodu hoone, Lustivere mõis, ei vasta terviseameti nõuetele ning vajab seal teenuse jätkamiseks väga suuri investeeringuid,“ ütles vallavalitsuse arengu- ja planeerimiskonna juhataja Kristi Klaos.

Uue hooldeasutuse rajamiseks taotles Põltsamaa vallavalitsus vastavast taotlusvoorust riigilt toetust. Riik toetaski ettevõtmist kasvuhoonegaaside kvoodikauplemisega saadud tulust. Taotlusi menetles riigi tugiteenuste keskus (RTK), kes seadis toetuse saamise esmatingimuseks, et rajatav hoone peab olema võimalikult väikeste ülalpidamiskuludega ehk teisisõnu liginullenergiahooned. Toetust said taotleda vaid kohalikud omavalitsused ning riigi suund seeläbi on, et teenust peaksid pakkuma ka omavalitsused. Tööde hinnanguline maksumus on 2,35 miljonit eurot, millest toetus on 1 040 000 eurot ja omaosalus 1 310 000 eurot. Omaosalus on plaanis katta SA Põltsamaa Tervis laenuvahenditest.

Et Lustivere hooldekodul endal vajalik laenuvõimekus puudub, tuli vallal anda hoone üle SA-le Põltsamaa Tervis. Neil on laenu võtmiseks võimalused olemas. Samuti on tal olemas kogemus sellise teenuse osutamiseks, kuna sihtasutuse hallata on ka üldhooldushaiglateenust pakkuv asutus Põltsamaal Lossi tänaval.

Kuhu ehitada?

Vallavalitsus analüüsis uute hooldekoduhoonete võimalike asukohtadena algselt lausa ühtteist paika Põltsamaa linnas ja selle lähistel. 

„Me pidime arvestama, et hoonete ümber oleks piisavalt ruumi näiteks maaküttesüsteemide või päikesepaneelide rajamiseks,“ selgitas Kristi Klaos.

Et kindel olla, et valitakse välja parim asukoht, tellis vallavalitsus analüüsi Alkranel OÜ-lt, mis andis hinnangu neljale võimalikule krundile: Sõpruse pargi vahetus läheduses asuvatele Tiigi ja Kuuse 19 idaosa maaüksustele, Pikk tn 57 maaüksusele ning Lossi ja Gaasi tn nurgal paiknevale, riigile kuuluvale maaüksusele.

Nüüdseks valminud analüüs soovitab Põltsamaa hooldekodu teenuskeskuse rajada Sõpruse pargi juurde asuvatele kinnistutele. Valla silmis jäid samuti kaalukausile nii Tiigi kui ka  Kuuse 19 asukoht. Põltsamaa vallavalitsus plaanib hooldekodu rajamiseks algatada detailplaneeringud mõlemale maaüksusele ja teha lõplik asukohavalik planeeringu käigus.

„Algatame detailplaneeringu kahele asukohale, et teha selle raames lõplik valik,“ rääkis Klaos. „Tiigi maaüksus asub Jõgeva mnt ja Paju tänava nurgal. Tegemist on hetkel heinamaana ja loodusliku rohumaana kasutusel oleva vaba maa-alaga, mis on lõunapoolsest ja kirdepoolsest servast piiritletud kõrghaljastusega. Hooldekodu hooned jääksid linna sisse sõites näha ja rikastaksid linnaruumi. Kuuse tänava asukoht paikneb vahetus läheduses ja on mõnevõrra privaatsem. Mõlemad on Puhu ristile väga lähedal ning teenuskeskusesse tööle tulijad või seal elavaid inimesi külastavad lähedased saaksid kiirelt ja mugavalt bussidega kohale.“

Küsimusele, kas sellist teenuskeskust ei oleks võinud ka mõnda linnast kaugemale jäävasse paika planeerida, näiteks Pisisaarde või Esku, vastas Kristi Klaos, et teenusekeskusele esitatakse teatavaid nõudeid ja üheks olulisemaks on teatud teenuste olemasolu kättesaadavas kauguses. „Muidugi mõtlesime ka valla teistele piirkondadele, kuid seal oleks esmaste vajalike teenuste kättesaadavus kohe kannatanud, mis on ka rahastaja poolt üks hindamise kriteeriume.“

Kas asukoha üle võib avalikkuse poolt ka vastuseis tekkida, sellele Klaos vastata ei osanud. „Detailplaneeringu algatamise protsessis me avalikku arvamust küsima ei pea, küll aga teeme seda planeeringu käigus,“ sõnas Kristi Klaos. „Muidugi ei keela meil keegi näiteks sellekohast rahvaküsitlus korraldamast, aga kuna hilisemas protsessis on võimalik kõigil oma seisukohti avaldada, siis on vast mõistlik ka selle juurde jääda.“

Eelkõige oma inimestele

Olgu siis asukoht milline tahes, uued teenusüksused peaksid valmima hiljemalt 31. augustiks 2022. Loodetavasti saavad need siiski valmis juba 2021. aastaks, sest terviseameti seisukohti arvestades surub aeg kõvasti peale.

„Uutes hoonetes leiavad koha kõik senised Lustivere hooldekodu elanikud, üldse ehitab ju omavalitsus selliseid teenuskeskuseid eelkõige oma valla ja piirkonna elanike vajadusi silmas pidades. Samuti on oluline säilitada muidu sulgemisele mineva hooldekodu töökohti,“ tunnistas Klaos. Kas tihenev konkurents hooldeteenuse turul hakkab ka hindu mõjutama ja nii saab siinsetes hooldeasutuses tulevikus soodsamat kohatasu pakkuda, selle kohta Klaos hinnangut anda ei osanud. „Teenuse hind on ikkagi sõltuvuses teatud asjaoludest, samuti on teada töötajate palganõuded, nii et ma ei usu, et uute kohtade tulek piirkonda siinsete teenuste hindu märgatavalt alandaks. Aga omavalitsus tasub ju praegugi osaliselt päris mitme oma valla elaniku hooldekodutasusid ja nii saaks kindlasti mõningast kokkuhoidu saavutada.“

Vambola Sipelgas, Lõuna-Eesti Hooldekeskuse juht

Me oleme ausalt öeldes sellisest otsusest hämmastunud ja nördinud. Tundub täiesti arusaamatu, milleks või kellele vald selle uue hooldekodu ehitab. Piirkonna hoolduskohtade vajadus on 109 kohta, meie suudame juba praegu pakkuda kohti 150 abivajajale.

Riik annab Põltsamaa vallale uue hooldekodu ehitamiseks üle miljoni euro. See on otseselt ebaterve konkurentsi tekitamine.

See, et terviseamet ei luba mõisahoonetes enam hooldekodudel edasi olla, on ju teada juba ligi neli aastat. Ka meie pidime Hellenurme mõisahoonest oma hooldekodu välja kolima, sest sealsed tingimused ei vastanud terviseameti kehtestatud nõuetele. Muidugi kehtivad ka Lustivere mõisa kohta samad nõuded ja nii tuleb ka neil kas ruumid nõuetele vastavusse viia või siis maja tühjaks teha.

Me suudaksime aga vajadusel mõne nädalaga kõik sealsed elanikud ära majutada. Otsime ju praegu oma majja kliente igalt poolt mujalt Eestist, olgugi, et algusest peale on olnud meie põhieesmärk just kohalikele inimestele head hooldekoduteenust pakkuda. Nii leppisime kunagi aastaid tagasi ka Põltsamaa linna esindajate ja volikoguga kokku. Millest nüüd selline muutus selles kokkuleppes, on mulle lausa arusaamatu. Miks peaks vald hooldekodu ehitamisele raha kulutama, kui vajalik teenus ja vabad kohad on juba siinsamas olemas? Esitasin selle küsimuse ka sotsiaalministrile ja Põltsamaa vallavolikogu esimehele Andres Väänile. Sotsiaalminister väitis mulle, et ta pole sellisest rahaeraldamisest teadlik, kuid vallavolikogult me mingit vastust kahjuks saanud ei ole.

Kurb, et riik nii jõuliselt ettevõtjate ja ettevõtluse vastu samme astub, pannes neid kõigiti ebavõrdsesse olukorda. Aga loomulikult meie jätkame oma teenuse pakkumist Põltsamaal ja teeme seda kõige paremal moel. Lihtsalt nördima panevad sellised otsused küll.

MERIKE KASK

blog comments powered by Disqus