Põltsamaa haiglahoones on käsil renoveerimistööd

Tänavu teostatakse sihtasutuses Põltsamaa Tervis  mitmeid renoveerimistöid, mille kogumaksumus on 36 743, 50 eurot.

SA Põltsamaa Tervis juhataja Merle Mölderi sõnul remonditakse tänavu raviasutuse ruumides paiknev hooldusravihaigla, perearstikeskus ja uuendatakse eriarstiabihoone välisfassaad. Tööde kogumaksumus on 36 743,50  eurot, millest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest saadud regionaalsete investeeringute toetus on 31 231, 97  ja omafinantseering  5 511, 53 eurot. Renoveerimistöid teeb Põltsamaa firma Krivo OÜ, omanikujärelevalvet Anicor OÜ.

“Möödunud aastal vahetati meie hoonel katus, tänavu saab korda kogu maja. Plaani järgi lõpevad renoveerimistööd alanud aasta 31. detsembriks,” rääkis Mölder, lisades, et mõneti võivad ehitustööd patsientide teenindamist segada. “Õnneks on hoonel sissepääse rohkem, mis võimaldab aktiivseks ehituse ajaks korraldada patsientide liikumise teistest ustest. Loodame inimeste mõistvale suhtumisele, sest kõik toimub ju tegelikult patsientide parema teenindamise nimel,” ütles ta.

“Üle kümne aasta tagasi oli kõne alla tollase Põltsamaa haigla  ja siin meditsiiniabi andmise korraldamise edasine käekäik. Kohaliku omavalitsuse algatusel,  rahastamisel ning riigikogu 2003.-2007. aasta koosseisu toetusel sai säilitatud nii ambulatoorne kui ka statsionaarne arstiabi: avatud nüüdisaegne  perearstikeskus, eriarstide  kabinetid ja hooldusravihaigla. Ettevõtmisi ja kulutusi õigustab teadmine, et kõiki raviüksusi on pidevalt kasutanud Põltsamaa linna, Põltsamaa  valla ja ka naaberomavalitsuste patsiendid.  Praeguseks vajab hoone taas renoveerimist. Uuenduskuur loob meedikutele senisest veelgi hubasemad ja nüüdisaegsemad töötingimused,” rääkis Põltsamaa linnavolikogu esimees Margi Ein.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus