Põltsamaa Felix on üks keskkonnasõbralikumaid organisatsioone

Põltsamaa Felix sai tunnustuse keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi eest.

Konkurss oli mõeldud kõigile Eesti ettevõtetele ning keskkonnasõbralikkuse hindamisel peeti silmas eelkõige viimasel aastal saavutatud arengut.

Põltsamaa Felix ehitas tänavu uue katlamaja ning paigaldas uue kütte- , auru- ja soojasüsteemi. Auru- ja soojasüsteem hõlmab lisaks katlamajale ka uusi soojasõlmi ja trasse ning on mõeldud eelkõige tööstusliku auru tootmiseks.

Põltsamaa Felixi juhataja Anti Orava sõnul nõudis ettevõtte kütte- ja aurusüsteem põhjalikku ümberehitust, sest vana süsteem oli amortiseerunud, ebaefektiivne ning ei vastanud pidevalt kasvava tootmisettevõtte vajadustele.

Sarnaselt vanale katlamajale, mis valmis 1961. aastal, on ka uus projekteeritud põlevkiviõli põletamiseks, ent kütta saab ka heleda õliga.

Uue katlamaja ehitamisega vähenes oluliselt õhku paisatavate saasteainete sisaldus ning vähenes kütusekulu.

2001. aastal liitus ettevõte Rohelise Energia süsteemiga, eelmisel aastal rajati uus puurkaev ning paigaldati rauaeraldusfilter.

Kolmandat korda korraldatud konkursi eesmärgiks on tunnustada Eesti ettevõtete jõupingutusi ja investeeringuid keskkonnasaaste vähendamiseks ning propageerida keskkonnahoidlikku tootmisviisi.

Konkursi parimaid premeeritakse 16. veebruaril.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus