Põltsamaa ettevõtjad kohtusid Jüri Pihliga

Kolmapäeval kohtus Põltsamaa Ettevõtjate Liidu liikmetega riigistruktuurides mitmetel juhtivatel ametikohtadel töötanud Jüri Pihl, kes oli aastatel 1993-2003 kaitsepolitseiameti peadirektor , 2005-2007 riigi peaprokurör,  2007-2009 siseminister.

Saaremaal sündinud ja Tartu ülikoolis õigusteaduskonna lõpetanud Jüri Pihl andis  ülevaate oma töö algusest Tallinna ja Võru kriminaaljälituses. “Sageli levinud info mu töötamisest Viru hotellis ei vasta tõele. Küll olen seal aga korduvalt viibinud seoses kuritegude uurimisega,” lausus ta.

Pihli sõnul algas kaitsepolitsei loomine taasiseseisvunud Eestis tingimustes, kus riik oli väga noor ja Vene sõjaväelased polnud siit veel  lahkunud. “Teise maailmasõja eelses Eesti Vabariigis nimetati  kaitsepolitseid hiljem poliitiliseks politseiks. Tänases Eestis pole seda viga korratud. Kaitsepolitsei ei tohi oma ülesannete täitmisel sõltuda ühest või teisest poliitilisest jõust,” rõhutas Jüri Pihl.

“Kaitsepolitsei on Eestis usaldusväärne ja oma tööd professionaalselt tegev organisatsioon. Omavalitsusvaldkonnas seaduste eiramise vältimiseks olen mõnedki korrad konsulteerinud kaitsepolitsei ametnikega ja nendelt asjatundlikku nõu saanud,”  ütles Põltsamaa Ettevõtjate Liidu president Andres Vään, kes on ka Põltsamaa linnavolikogu esimees.

Ettevõtjate ja Jüri Pihli kohtumine toimus Carl Schmidti majas. Ettevõtte tegevusest andis külalisele ülevaate juhatuse liige Viljar Päivil. Kuuldes, et Põltsamaal on

toitlustus- ja majutusettevõtete vahel tugev konkurents, kiitis Pihl Schmidti maja töötajate aktiivsust ja oskust hoida ning arendada omapära.

Praegu on Jüri Pihl lepingulisel tööl Tallinna linnavalitsuses  ja tegeleb taksoteeninduse temaatikaga.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus