Põltsamaa eelarvesse plaaniti raha korrakaitse tugevdamiseks

Põltsamaa linnavalitsuse majandusspetsialist Maimu Kelder märkis, et käesoleva aasta eelarvesse on planeeritud tulusid 90 miljonit ja kulusid 92 miljonit krooni. Eelarveprojekti menetlemisel arutas ja kiitis Põltsamaa linnavolikogu heaks mitmeid parandusettepanekuid. Poolehoiu leidis ka linnavolikogu keskkonna, heakorra ja korrakaitse komisjoni linnavalitsusele tehtud ettepanek eraldada 150 000 krooni korrakaitse tõhusamaks tugevdamiseks.

Turvakaamerad või patrullid?

“Mitmed linnakodanikud on kurtnud, et Põltsamaal pole alati turvaline. Kindlasti soodustab avaliku korra rikkumist ka puudus politseinikest ning asjaolu, et hilistel õhtutundidel ja öösel töötab maakonnas vaid üks politseipatrull. Üheks avaliku korra rikkumise näiteks on autoga ringi kihutavad noored, kes püüavad masinatega mitmesuguseid trikke teha ning nii kaasautojuhtide ja jalakäijate liiklemise ohtlikuks muudavad,” rääkis komisjoni esimees Margi Ein.

“Nüüd on tarvis arutada, kuidas oleks avaliku korra tõhusamaks kindlustamiseks ja korrarikkujate ohjeldamiseks eelarvesse planeeritud raha kõige otstarbekam kasutada. Üks võimalus eesmärgi saavutamiseks on sagedasema patrullteenuse tellimine turvafirmalt. Kindlasti mõjuvad vormis turvajad hästi distsipliinile ja käitumiskultuurile. Ühtlasi on mõttekas kaaluda turvakaamerate paigaldamist,” märkis ta   

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa sõnul on turvakaamerate ülesseadmiseks juba võetud ka esimesed hinnapakkumised.

Kooliga seonduvat arutatakse volikogus veel

“Kõige suuremad kulutused tehakse hariduse rahastamiseks. Plaanis on Põltsamaa Ühisgümnaasiumi renoveerimine KOIT kava summade toetusel. Linn osaleb kooli kaasajastamisel kahe miljoni krooniga, ” ütles Maimu Kelder.

“Ühisgümnaasiumi uuendamisega seotud küsimusi on tarvis kindlasti arutada ka järgnevatel volikogu istungitel,” lisas linnapea Jaan Aiaots.

Kommenteerides eelarvet, märkis linnapea sedagi, et tänavu tehakse ettevalmistusi mitmete rajatiste ja ehitiste valmimiseks. Nii valmivad projektid kõnniteedele, suurele paissillale (koostöös Eesti Energiaga) ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi spordiväljakule.

“On igati rõõmustav, et kõik istungil osalenud linnavolikogu liikmed hääletasid eelarve vastuvõtmise poolt. See tõestab, et  erakondlikust kuuluvusest hoolimata peetakse prioriteetseks kodulinna edukat arengut, ” lausus linnapea.        

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus