Põltsamaa eelarvelaekumised graafikus

 

Teisipäevasel Põltsamaa linnavolikogu istungil ütles Põltsamaa linnavalitsuse pearaamatupidaja Sille Epro, et linna käesoleva aasta eelarve tuludest on 31. augusti seisuga laekunud 3, 489.1 miljonit eurot ehk 68 protsenti. Eelarve kogumahuks on prognoositud 5, 129.6 miljonit eurot, proportsionaalselt peaks olema augustikuu seisuga laekunud 66,7 protsenti tuludest. 

Maksutuludeks on plaanitud 1,832.3 miljonit eurot, laekunud on 1,270.4 miljonit eurot, seega on maksutulusid augusti seisuga laekunud 69,3 protsenti. Põhiline ületulu maksude laekumisel on tekkinud füüsilise isiku tulumaksu laekumise arvelt, mida on plaanitust rohkem 44 600 euro väärtuses. Füüsilise isiku tulumaksu laekumise protsendiks on 69,2. Sille Epro sõnul pole maksutulude osas vaatamata üle laekumisele optimismiks erilist põhjust. Ületulu on tekkinud peamiselt õpetajate puhkusteraha väljamaksmise arvelt, kus maksutulu kanti linnale üle juba suvekuudel. Samas hakkab raha ette üle kandmine tunda andma alles septembris-oktoobris, mil linnale selle võrra vähem tulu laekub. Maamaksu on augustikuu seisuga laekunud 79 protsenti. Selline protsent tuleneb maamaksu tasumiseks kehtestatud tähtaegadest. Maamaksu on 31. augusti seisuga plaanitust enam laekunud 4700 eurot.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus