Põltsamaa arengukavaga saab tutvuda 20. septembrini

Teisipäevasel Põltsamaa linnavolikogu istungil tutvustas Põltsamaa linnavalitsuse spetsialist Loreida Küppas volikogu liikmetele Põltsamaa arengukava projekti aastateks 2010-2030. Loreida Küppas pakkus arenguvisiooni avaliku väljapaneku ajaks ajavahemikku 27. augustist 20. septembrini.

Põltsamaa arengukava projektiga saab tutvuda linnavalitsuse linnakantseleis, Põltsamaa linna veebilehel ning Jõgevamaa Keskraamatukogu lugemissaalis. Avaliku arutelu ajaks pakkus Loreida Küppas 24. septembrit.

Põltsamaa linna arengukava projekti koostas Geomedia OÜ. Põltsamaa linnavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Margus Oro tunnistas, et ühelt poolt on Põltsamaa  projekt korrektselt vormistatud ja hästi loetav, ent samas leiab sealt mitmeid sisulisi vasturääkivusi. Seda ei saa siiski süüks panna mitte niivõrd arengukava koostanud firmale, vaid rohkem vastutust lasub inimestel, kes selleks lähtematerjali esitasid.

Oro tundis muret selle pärast, et ta ei leidnud arengukava projektist midagi uut, kuigi tegemist on olulise dokumendiga, mille kehtivusajaks on kakskümmend aastat. Margus Oro sõnul võis sellest tulevikuvisiooni kajastavast dokumendist välja lugeda mitmeid pessimistlikke noote. Samas ei usu ta, et aastal 2030 ei ole elu Põltsamaal paranenud ega edenenud. Oro märkis, et lisaks kriitilistele märkustele tuleks välja pakkuda ka lahendusi, kuidas elu linna paremaks muuta. Oro kutsus inimesi Põltsamaa linna arengukava avalikul arutelul aktiivselt osalema.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus