Põltsamaa Ametikoolist saab kahe aastaga hooldustöötaja kutse

Põltsamaa Ametikool püüab omalt poolt töötuseprobleemile lahendust leida. Tänavu kevadel lõpetas  selle kooli 15 hakkajat naist, kes omandasid hooldustöötaja kutse VÕTA-projekti abiga ehk varasema töökogemuse ja õpingute arvestamisega.


Juba 1. oktoobril alustab õppetööd järjekordne hooldustöötajate õpperühm, kus läbitakse  kaheaastane koolitus.

i
Põltsamaa Ametikooli sotsiaaltöö eriala juhtõpetaja Maret Reinpõllu sõnul rakendatakse hooldustöötajatele sessioonõpet, sest see on paindlikum ja ei koorma liialt õppurit.
 

Kindlustab töökoha, võimaldab lisateenistust

i
Õppetöö toimub kord või paar nädalas, palju suheldakse ka e-õppe vormis. Õppeaineid  on hooldustöötaja õppekavas 52, poole selle mahust moodustab praktika hoolekandeasutuses või avahoolekandes. Maret Reinpõllu sõnul sobib selline õppekava just tööl käivatele inimestele.  Eelmisel aastal õppis avahoolduse õpperühmas naisi vanuses  18-53 aastat. Nad olid kõik juba samal erialal tööl ja lõpetasid kaheaastase õppekava aastaga, kasutades VÕTA-programmi. Paar päeva enne käesoleva õppeaasta algust olid avahoolduse õppegrupis kohad täidetud. Otsest kohtade arvu tegelikult selle õpperühma jaoks ette antud pole, kuid Maret Reinpõllu sõnul piirduvad nad 15-16 õppuriga, sest õpetajatel oleks suurema seltskonna juhendamine üsna keeruline, liiati veel e-õppe vormis.

Sotsiaaltöö juhtõpetaja sõnul on avahoolduse õppekava läbimine kasulik mitmes mõttes. Ühelt poolt saab inimene ametikoolist kaasa eriala, mis kindlustab talle töökoha, teisalt pakub uue eriala omandamine juba olemas oleval töökohal lisateenistuse võimaluse.

Samas võib igaühel meist mingil hetkel vaja minna selliseid oskusi oma lähedaste hooldamiseks. Kindlasti ei ole hooldustöö õppimine kerge tegevus, sest peale aastase õppeprogrammi läbimist saavad kursuse lõpetanud kaasa 80 ainepunktiga kutsetunnistuse. 

Kasulikud oskused

i
Inimestel, kes  pole varem hooldajana töötanud ega ka hooldustööd õppinud, ei maksa õppima asumist peljata, sest ta omandab  kõik vajalikud oskused koolis.  Sotsiaaltöö juhtõpetaja arvates tasub tänapäevase elukestva õppe raames omandada lisaeriala ka neil, kellel hetkel töökoht olemas on, sest kunagi ei tea, mis elus ette tulla võib. Meie vananevas ühiskonnas tuntakse hooldustööoskustega inimeste järele järjest suuremat vajadust.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus