Põltsamaa ametikoolis selgusid aasta tegijad

Põltsamaa ametikoolis korraldati järjekordsed lahtiste uste päevad, millega paralleelselt peeti ka koolisisene kutsemeisterlikkuse võistlus, mille käigus selgitati välja põllumajanduse, ehituse ning autotehniku eriala aasta tegijad.  Võistlusel osalemine kujunes tänavu varasematest aastatest tunduvalt arvukamaks, kuid lahtiste uste päeva külalisi oli loodetust oluliselt vähem.


Põltsamaa ametikooli tehnoloogiaosakonna juhataja Ülo Rampi sõnul on lahtiste uste päev koolis juba traditsiooniline üritus. Selline päev on suunatud põhikooli ja gümnaasiumi lõpuklasside õpilastele, et nad saaksid tulla tutvuma ametikoolis pakutavate õppimisvõimalustega. 

Hea ülevaade kõikidest erialadest

Lahtiste uste päevale tulnutel oli võimalik külastada koolis tunde, jälgida võistlusi, osaleda töötubades ning saada osa karjäärinõustamisest. Ülo Ramp lausus, et iga noor, kes lahtiste uste päeva võimalikult maksimaalselt ära kasutab, peaks saama päris hea ülevaate Põltsamaa ametikooli poolt pakutavatest erialadest ning siit saadavatest oskustest.

Samas jäi just lahtiste uste päeval osalenute arv sellel aastal Põltsamaa ametikoolis väga tagasihoidlikuks. Lahtiste uste päevad ja kutsemeisterlikkuse võistlus olid kavandatud kahe päeva peale, ent teisel päeval toimunud töötubades osales äärmiselt vähe huvilisi. Vähemalt Põltsamaa ühisgümnaasiumist ja lähema ümbruskonna põhikoolidest lootis ametikooli rahvas aktiivsemat osavõttu, kui see tegelikult oli.

Ülo Ramp kinnitas, et lahtiste uste päevade aeg oli valitud õige, sest nii põhikooli kui ka gümnaasiumi viimaste klasside õpilastel seisab üsna pea ees valik, mis saab edasi. Uusi õpilasi hakatakse Põltsamaa ametikooli vastu võtma augustis.

Kutsevõistlustel osaleti seekord aga hästi aktiivselt, kaasa lõid pea kõik ametikooli õpilased. Igal erialal selgitati välja aasta tegija ehk iga eriala kõige paremini tundev ja parimaid praktilisi oskusi omav õpilane.

Silma paistsid esimese kursuse õppurid

Seekord paistsid heade tulemustega silma eelkõige esmakursuslased. Näiteks tundis vanu talutööriistu kõige paremini esimese kursuse õpilane Kaider Subbe, raskuste määramises saavutas esikoha Sten Riipus, lukksepatöödes oli osavaim esimese kursuse õpilane Risto Ilusmets, kes osutus ka põllumajanduse eriala aasta tegijaks.

Ehituseriala aasta tegija tiitli pälvis Ülar Liivapuu. Ülo Ramp märkis, et sellistest tulemustest võib järeldada, et Põltsamaa ametikooli asusid mullu sügisel õppima paremate eeldustega noored kui varasematel aastatel.

Autotehniku eriala kutseõpetaja Villu Aava sõnul osales autotehniku kutsevõistlusel 23 noort. Sellel võistlusel tuli tunda mootorit, teoostada elektrilisi mõõtmisi, vahetada autol ratas, monteerida veepumpa ja teostada tehnilisi mõõtmisi. Parimaks õppegrupiks osutus selle eriala esimene kursus, kus esikoha ja aasta tegija tiitli võitis Kristjan Kõllo.

Esimesel päeval, kui toimusid kutsemeisterlikkuse võistlused, külastasid õppetunde ka lahtiste uste päevale tulnud. Villu Aava sõnul vestles tema Põlvast pärit huvilistega.

Põltsamaa ametikooli tublimad

Põllumajanduse eriala Aasta tegija Risto Ilusmets
2. Eiki Schasmin
3. Mihkel Saar

Ehituse eriala Aasta tegija Ülar Liivapuu
2. Romet Auli
3. Taavi Lepik

Autotehnika eriala Aasta tegija Kristjan Kõllo
2. Andrus Lauringson
3. Romet Lind

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus