Põltsamaa ametikoolis saab müügikonsultandiks õppida

Alates veebruarist plaanitakse Põltsamaa ametikoolis käivitada müügikonsultandi eriala. Kooli kutseõpetaja ja kaubanduse eriala juhtivõpetaja Lea Põderi kinnitusel oli tal selle eriala jaoks õppekava juba käesoleva õppeaasta alguseks valmis.

Õppekava kinnitamine haridus- ja teadusministeeriumi ning sihtasutuse Innove vahel ning muud vajalikud protseduurid võtsid piisavalt kaua aega. Registreering õppekava käivitamiseks saadi möödunud aasta detsembri alguses. Tänapäeval ei ole enam õpetamise korraldus selline, et peab tingimata õppeaasta algusest alustama. 

Õppeaeg pool aastat

Müügikonsultandi õppekava pikkus on pool aastat  ning seetõttu sobiski ametikoolile müügikonsultandi eriala õpetamist alustada õppeaasta teisel poolel. Nii jõuavad selle kursuse õppurid  suvel koos teiste erialade lõpetajatega finaali.

Toote või teenuse müümiseks on tarvis müügitööoskust, mille annabki müügikonsultandi eriala. Näiteks kui inimene töötab ehitajana, siis lisaks kutseoskusele peaks tal olema ka oskus oma ametioskusi välja pakkuda ehk müüa. Ja kui põllumees mingit saadust kasvatab, siis peab ta oskama sedagi müüa.

Lea Põder lausus, et idee sellise eriala käivitamiseks on hea ning vajalik, kuid  märkis ka, et sihtrühm, kellele müügikonsultandi eriala on suunatud, ei saa sellest piisavalt hästi aru.

Ka põllumees peab teadma, kus asuvad tema toodete kliendid, kuidas nendega suhelda, kuidas suhelda inimestega laadal, kuidas muuta oma tooted  läbi müügitöö atraktiivseiks. 

Viienädalane praktika

Müügikonsultandi eriala õppijatel tuleb läbida ka viie nädala pikkune praktika. Idee järgi on nii, et kui inimene juba töötab mingil erialal, siis ta püüab selles samas valdkonnas ka praktika ära teha. Kui õppur ei saa praktikat läbida samas firmas, kus ta töötab, siis tuleks tal leida selleks mõni teine samas valdkonnas tegutsev firma.

Ilmselt ei kohane teistel erialadel tegutsejad müügitööga sama hästi nagu müüjatena töötavad inimesed, aga see pole takistuseks vajaliku praktika sooritamisel.

Lea Põder ütles, et ehitajal sobiks praktikakohaks väga hästi ehitusmaterjalide kauplus, kus ta saab oma ehitusalaseid oskusi ja teadmisi rakendada. Tavaliselt ongi ehitusmaterjalide kaupluste puhul see probleem, et sealsetel töötajatel puudub ehitaja kogemus.

Õppetöö hakkab toimuma kahel päeval nädalas, milleks võiks olla kolmapäev ja neljapäev. Kaugemalt tulnud saavad vajadusel ka kohapeal ööbida. Iseseisva töö maht on küllaltki suur ja seda saab teha arvuti abiga. Internetis on müügikonsultandi eriala omandamiseks päris palju materjali ning selle peavad õppurid ise oskama üles leida ning endale selgeks teha. Õppetööd saab läbi viia e-õppena. 

Õppima võetakse 15 inimest

Koolis viiakse õppuritega läbi vestlused, mille käigus ühtlustatakse nägemusi ning selgitatakse välja, millisel tasemal keegi on suutnud eriala omandada. Isegi siis, kui kellelgi pole mõnel koolipäeval võimalik töö kõrvalt kooli tulla, ei tähenda see, et ta õppetöös maha peaks jääma. Müügikorraldust on õppimas näiteks üks naine Jõgevalt, kes töötab ja tegutseb ettevõtjana ning jõuab selle kõige kõrvalt ka koolis käia.

Lea Põder lausus, et müügikonsultandi õpperühma võiks kuuluda 15 inimest. Kui õppureid koguneb gruppi natuke vähem, püütakse õppetöö siiski käivitada. Möödunud nädala kolmapäeva seisuga keegi müügikonsultandi erialale veel registreerunud polnud, ehkki pärimisi oli siiski juba olnud.  Kaubanduse eriala juhtivõpetaja sõnul kipubki Jõgevamaa nende kooli jaoks sihtrühmana liialt väikeseks jääma ning nad kavatsevad õpetamisega edasi liikuda Viljandimaale. Pealegi puudub Viljandi piirkonnas kaubanduse eriala õpetamine.

Kõik müügikonsultandi erialast huvitatud inimesed on Põltsamaa ametikooli õppima oodatud. Õppetöö uuel erialal algab esmaspäeval, 4. veebruaril. Õppetsükli pikkus on 20 nädalat ja õppurid lõpetavad kursuse koos statsionaarsete erialade õpilastega jaanipäeva paiku.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus