Põltsamaa ametikoolile ehitatakse uus praktikakorpus

Põltsamaa ametikooli juures võib endise praktikahoone asemel praegu näha suurt kivi- ja paneelihunnikut, mis jäi sinna maha vana ning oma aja ära elanud maja lammutamisest. Peatselt  alustatakse samasse uue ja kaasaegse praktikakorpuse ehitamisega.

Kooli projektijuht Kaarel Malva lausus, et kutseõppeasutustel on võimalik  esitada haridusvaldkonna investeeringute kavast tulenevalt taotlused olemasolevate hoonete renoveerimiseks või uute hoonete ehitamiseks. Selleks eraldati Põltsamaa ametikoolile riigi poolt 180 miljonit krooni.

Kõigepealt koostati taotlused kooli olemasolevate hoonete renoveerimiseks. Selle alusel oleksid renoveeritud nii katlamaja, praktikakorpus, õpilaskodu kui ka kooli peahoone.

Taotluse esitamise järel käidi kohapeal olukorraga tutvumas.  Selgus, et kooli praktikahooned ning õpilaskodud on amortiseerunud, nende asemele on mõistlikum uued ehitada.

Seega soovitasid haridusministeeriumi spetsialistid rahataotluses muudatusi teha.

Mõistlikum ehitada uus maja

Esmalt renoveeriti katlamaja, praktikakorpus tuli aga täiesti uus  ehitada.  See on küll endisest väiksem, kuid Kaarel Malva kinnitusel rahuldab neid ka töösse minev variant. Ühekorruselisse hoonesse tuleb kasulikku pinda 3360 ruutmeetrit, ehitise maksumus on käibemaksuta 2 554 123 eurot. Ehitamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja omaosaluse katab Eesti riigi abi, millega saab tasuda käibemaksu.

Uue praktikakorpuse rajamiseks tuli läbida kõik seaduses ette nähtud protseduurid alates detailplaneeringust koos sinna juurde kuulunud geodeetiliste uuringutega. Järgnevalt koostati hoone projekt, milleks kuulutati välja projekteerimise hange. Hanke võitis firma Amhold AS. Kooli töötajad pakkusid omalt polt ideid ruumilahendusteks.  

Rahaprobleem lükkas ehitustööd edasi

Praktikakorpuse projekti valmimise järel koostati eelarve raha taotlemiseks ja seejärel selgus, et hoone maksumus kujuneb oluliselt suuremaks, kui varasema kalkulatsiooni kohaselt planeeritud oli. Seejärel tehti hoone projekt ümber, kuid ikkagi jäi pool miljonit eurot vajalikust summast puudu.

Õnneks leidis puuduva raha investeeringusummasid ümber jagades haridusministeerium.  Ka hoone ehitushanke võitnud firma oli nõus hanke tähtaega novembri alguseni pikendama. Tegelikult kuulutati ehitushange välja juba aasta alguses. Novembri alguseks oli ehitajaga leping allkirjastatud ning kohe alustati ka vanade praktikahoonete lammutustöödega.

Kaarel Malva sõnul peaks jõuludeks vana hoone alune plats ehitusprahist puhas olema ja kui ilm väga külmaks ei lähe, siis võib alustada pinnasetöödega.

Ehitushankel tegi parima pakkumise firma Rand ja Tuulberg, projektijuhtimisteenust hakkab osutama Telora-E ning omanikujärelevalvet asub teostama Vealeidja.

Igal esmaspäeval toimuvad ametikoolis ehitamisega seotud koosolekud, millest võtavad osa ehitusfirma esindaja, projektijuht, omanikujärelevalve esindaja. Kooli esindavad direktor, majandusjuhataja ning projektijuht. Nendel koosolekutel arutatakse läbi kõik need küsimused, mis seoses ehitustöödega esile on kerkinud. 

Ehitustegevus ja õppetöö üksteist ei sega

Ehitatavasse praktikakorpusse on kavandatud ruumid auto, ehituse, põllumajanduse ja kaubanduse eriala õpetamiseks. Kõigile on ette nähtud ruumid nii praktika kui teoreetilise õppe tarvis. Lisaks veel vajalikud abiruumid. Samuti kuuluvad praktikakorpuse juurde garaažid sõidu- ja veoautodele ning suurem hall põllumajandusmasinatele.

Esialgu jääb üks vana praktikahoone küll veel alles ja see lammutatakse hiljem. Kooli projektijuhi sõnul polnud seda hoonet võimalik kohe maha lammutada, sest paralleelselt uue praktikakorpuse ehitamisega peab jätkuma ka igapäevane õppetöö.

Kaarel Malva kinnitas, et ehitustegevus õppetööd segada ei tohi, ehkki selle aja jooksul tuleb õpilastel ja õpetajatel hakkama saada senisest kitsamates ruumitingimustes. Põltsamaa Ametikooli uue praktikakorpuse ehitustööde teostamise perioodiks on kavandatud 14 kuud ja uus hoone peaks valmima 2013. aasta 20. detsembriks. Kaarel Malva lausus, et ehitaja antud lubaduse põhjal see nii ka on. Seda isegi juhul, kui talvised ilmaolud ehitustegevuse mõneks ajaks seiskama peaksid.  

Uus õpilaskodu ehitatakse korterelamu põhimõttel 

Nüüd, kus uue praktikakorpuse ehitustööd on käima läinud, on alustatud ka ettevalmistustöödega uue õpilaskodu rajamiseks. Praegu on õpilased majutatud kolme hoonesse. Osad toad asuvad  peahoones ning ülejäänud õpilased on majutatud kahte eraldi hoonesse.

Õpilaskodu osas on kokku lepitud, et kaks hoonet lammutatakse ja uude majja tuleb 250 kohta. Toad tulevad kahele-kolmele inimesele koos väikese kööginurgaga.

Pärast uue õpilaskodu valmimist lammutatakse praegused majutushooned. Kaarel Malva usub, et kui õpilaskodu ehitustööde käivitamisele eelnevad protseduurid suudetakse ilma viperusteta läbida, peaks juba järgmisel sügisel saama ehitustööga alustada. Kõige viimasena võetakse ette kooli peahoone renoveerimine. Kooli projektijuhi sõnul ootavad ka peahoones ees põhjalikud ehitustööd, kuid ruumilahenduselt jääb see siiski endiseks.

Pärast peahoone renoveerimist saab Põltsamaa Ametikooli hoonetele ehituslikus mõttes ring peale. Kaarel Malva sõnul on probleemiks tõsiasi, et kalkulatsioonid koolihoonete ehitus- ja renoveerimistöödeks tehti enne majanduslangust ning siis olid ehitustööde hinnad hoopis madalamad kui praegu. Sellest tulenevalt tekkisid esialgsete prognooside ja praeguste ehitus- ja renoveerimistööde kalkulatsioonide vahele märkimisväärsed hinnaerinevused.

Samas tuleb koolihoonete ehitamisel ja renoveerimisel ette ka selliseid objekte, mille maksumus kujuneb plaanitust väiksemaks. Igal aastal koondab haridusministeerium kõik need summad kokku ning jagab siis vastavalt vajadusele koolide vahel ümber. Kui kõik läheb kava kohaselt, siis peaks Põltsamaa ametikoolis 2015. aasta jooksul renoveerimiste ja remondiga ühele poole jõutama.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus