Põltsamaa ametikoolile anti eksamikeskuse staatus

Hiljuti sai Põltsamaa ametikool MTÜ-lt Autokutseõppe Liit tunnistuse, kus autokutseõppeliit tunnustab kooli mootorsõidukitehniku ja sõiduautodiagnostiku kutseeksamikeskusena. Eksamikeskuse staatus antakse sellistele kutsekoolidele, kus vastavat eriala õpetatakse ja kus eksami sooritamiseks vajalikud tingimused on tagatud. 

Ametikoolil korralik töökoda

Põltsamaa ametikoolil on tehniliste erialade kutseeksami sooritamiseks olemas nii korralik töökoda, piduri- ja sillastend kui ka muud eksami sooritamiseks vajalikud vahendid. Põltsamaa ametikooli tehnoloogiaosakonna juhataja Ülo Ramp lausus, et eksamikeskuse staatuse omandamine oli vajalik eelkõige selleks, et nende kooli tehniliste erialade õpilased ei peaks minema kusagile kaugele kutseeksamit tegema. See tähendab, et kohe pärast ametikoolis erialakursuste lõpetamist saavad õpilased sooritada kutseeksami kohapeal.

Varem käisid Põltsamaa ametikooli tehniliste erialade õpilased eksamit sooritamas Tartu kutsehariduskeskuses, Tallinna Lasnamäe mehaanikakoolis ja mujal

kutseõppeasutustes. 18. veebruaril toimus kutseeksam Põltsamaa ametikooli õpilastele ja 19. veebruaril käisid Põltsamaal eksamit sooritamas Viljandi ühendatud kutsekeskkooli õpilased.

Ülo Rampi sõnul on eksamikeskuse staatust omavaid kutsekoole hetkel kuueteistkümne kooli seas kuus, mis tähendab seda, et ka teiste koolide vastavate erialade kutseõppijad saavad tulla Põltsamaa ametikooli kutseeksamit tegema. Tehnoloogiaosakonna juhataja sõnul tulenes sellise staatuse saamine suuresti ka aasta alguses avatud uue praktikakorpuse valmimisest. 

Talvel tehnikute eksam, kevadel diagnostikute oma

Kutseeksamit vastu võtvasse komisjoni kuuluvad tööandjad, kes toovad eksami vastuvõtmiseks kohale oma autod ja kasutavad kohapeal olevaid ruume ning vahendeid. Ülo Ramp ütles, et ametikool peab kindlustama nõutud arvu töökohti, tööriistad, isikukaitsevahendid, lisaks peavad olema täidetud ohutustehnika nõuded.

Tavaliselt on välja kujunenud nii, et talvel on tehnikute eksam ja kevadel diagnostikute eksam. Kuid võib ka nii olla, et nii talvel kui sügisel toimub tehnikute eksam ning vahepeal veel diagnostikute eksam.

Eksamite ajaline korraldamine oleneb sellest, millistes kutsekoolides millised õpperühmad mingil ajal lõpetavad. Eksami korraldamisel lähtutakse põhimõttest, et eksami sooritajad ei peaks liiga kaugele seda tegema sõitma ja et ka eksami vastuvõtjad oleksid lähiümbruse ettevõtete esindajad.

Ülo Ramp tõi näiteks, et eksamikomisjon ei peaks Põltsamaale sõitma mitte Tallinnast, vaid Tartust, mis asub ju Põltsamaale poole lähemal.

Eksamikeskuse staatuse sai Põltsamaa ametikool viieks aastaks. Tehnoloogiaosakonna juhataja sõnul tuleb pärast seda esitada kooli poolt kordustaotlemine eksamikeskusena jätkamiseks. Vahepeal võivad muutuda eksamikeskusele esitatavad nõuded ning ka kutsestandardid.  Ülo Ramp lisas, et viie aasta pärast taotleb Põltsamaa ametikool eksamikeskuse staatust uuesti, sest lisaks muudele probleemidele, mis mujal sooritatavate eksamitega kaasnevad, on ka majanduslikult kasulikum eksami vastuvõtmine kohapeal korraldada. Ta kinnitas, et Põltsamaa ametikoolile antud eksamikeskuse staatus tõestab kooli jätkusuutlikkust.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus