Põltsamaa Ametikooli õpilased remontisid koolile raamatukogu ja arvutiklassid

     

Põltsamaa Ametikooli teisel korrusel avati reedel sama kutseõppeasutuse ehituseriala õpilaste ehitatud nüüdisaegne raamatukogu-õppeinfo keskus ning arvutiklassid.

Kogu remonditud ruumide pindala on ligikaudu 400 ruutmeetrit. Põltsamaa Ametikooli direktori Viive Kibena sõnul tekkis õpilaste arvu suurenemise tõttu vajadus uute klassiruumide järele. Ühtlasi oli tarvis avaramat ja mitmekesisemate funktsioonidega raamatukogu.

“Nende ruumide ehitamiseks saime pinna kolm aastat tagasi, kui koolimajast ruume rentinud õmblusettevõte mujale kolis. Ehitamiseks kulutati raha kooli oma vahenditest,” ütles ta.

Raamatukogu senisest mitu korda suurem

Direktori asetäitja õppetöö alal Tambet Valdma sõnul on koolimaja uuendatud osa suurimaks ruumiks raamatukogu-õppeinfokeksus, mis pakub senisest põhjalikumaid võimalusi õpilastele iseseisva töö korraldamiseks.

“Minu arvates on uus raamatukogu võrreldes eelmisega kolm-neli korda suurem,” avaldas arvamust huvijuht Ulvi Jaanson.

Tambet Valdma sõnul kasutatakse vastvalminud arvutiklasse mitmete õppeainete õpetamiseks, sest praegustes oludes on arvutit ja internetti tarvis peaaegu kõikide teadmiste ja oskuste omandamiseks nii üld- kui ka erialaainetes.

“Näiteks üks arvutiklass on ennekõike mõeldud autoremondi eriala õpilastele. Tänapäeval on ju nii, et hooldusjuhiste ja varuosade hankimine käib kõige nobedamini just interneti teel, mistõttu autotehnik peab põhjalikult valdama ka infotehnoloogiat,” märkis ta. 

Noored said häid kogemusi

Avamisel osalenud Jõgeva maavanem Aivar Kokk toonitas, et õpilaste arengule ja vaba aja sisustamisele tuleks igati kasuks, kui arvutiklassid oleksid avatud ka õhtutundidel.

Raamatukogu-õppeinfokeskuse ja arvutikassid ehitasid välja ametikooli ehituse eriala õpilased. “Kolme aasta vältel töötasid siin mitmed noored, kes said piisavalt häid kogemusi tulevaseks tööks,” ütles kooli ehitusmees Enno Asi.

Maavanem avaldas arvamust, et loodetavasti on võimalus saada Euroopa Liidu Struktuurfondidest raha Põltsamaa Ametikooli õppekompleksi edasiseks nüüdisajastamiseks ja ka ühiselamute renoveerimiseks.

“Jõgevamaa kutsehariduse omapära on see, et siin tegutsevad kaks kutseõppeasutust — Põltsamaa Ametikool ja Luua Metsanduskool, mis teineteisega ei konkureeri, kuid on mõlemad väga tugevad ja innovaatilised, ” lisas ta.

Kool plaanib renoveerida aastatel 2008 – 2015 kõik praktikalaborid, samuti ühiselamud ja peahoone. Selleks on esitatud ka vastavad rahataotlused. Kui neid ei rahuldata, siis ei lase kool end sellest segada. Ka oma jõududega on võimalik töö ära teha, näitas senine kogemus.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus