Põltsamaa ametikooli direktoriks sai Andrus Kompus

Paar päeva tagasi kinnitas haridus-  ja teadusminister Jaak Aaviksoo Põltsamaa ametikooli direktoriks kauaaegse kutseharidustöötaja Andrus Kompuse, keda ministeeriumi moodustatud komisjon pidas kandideerinutest sellele ametikohale sobivaimaks. Ametikooli arenguks on Kompuse sõnul olulised õpilaste arvu suurenemine, uute erialade lisamine ning õppe- ja majutustingimuste nüüdisajastamise jätkamine.

Andrus Kompus on lõpetanud Tartu Ülikooli bioloogia ning bioloogia ning geograafia õpetaja erialal, töötanud mitmes ametis Kuremaa tehnikumis ning oli aastail 1992-2002 selle õppeasutuse direktor. Aastatel 2002-2012 juhtis ta Tartu kutsehariduskeskust ja viimati töötas Võru maavalitsuses haridus- ja sotsiaalosakonna juhatajana.

“Tundsin, et kõige kodusem on mulle kutsehariduse valdkond. Otsustasingi ennast Põltsamaa ametikooli juhi konkursil proovile panna. Minu väljavalimine oli mõistagi emotsionaalselt meeldiv uudis, mis tuli aga üsna ootamatult. Pidades silmas ees ootavat vastutust, võtsin mitu päeva mõtlemisaega, enne kui  nõusoleku andsin,” tunnistas uus koolijuht. 

Uued erialad

Kompuse sõnul võiks Põltsamaa ametikoolist saada senisest veelgi innovaatilisem kutseõppeasutus ning õpilaste arv võiks tulevikus kasvada seniselt viiesajalt seitsme-kaheksasajale. “Tuleb kaaluda, milliseid erialasid tasuks meil lisaks senistele õpetama hakata. Arvan, et üks nendest võiks olla tööstuslikum, teine aga sotsiaalsem. Sel juhul tuleks rohkem õppima nii noormehi kui ka neide. Lõplikuks valikuks tuleb teha põhjalik analüüs koostöös kooli nõukogu, piirkonna ettevõtjate, omavalitsuste, tööhõiveameti ja ka Põltsamaa ühisgümnaasiumi ning mitmete teiste institutsioonide ja organisatsioonidega,” rääkis Kompus.  

Mitmekülgne renoveerimiskuur

Vastvalitud koolijuht  ütles, et Põltsamaa ametkoolis on praegu käsil ja ka lähitulevikus plaanis õpikeskkonna ja majutustingimuste nüüdisajastamine.

“Valmib uus praktikahoone, millele peagi nurgakivi paneme. Renoveerimine ootab ees ka kooli peamaja ning 250-kohalist õpilaskodu. Plaanis on korda teha ka ajalooline Eesti Aleksandrikooli hoone, milleks on ehk võimalik toetust saada ka Euroopa Liidu järgmisest rahastamisvoorust. Praegu käivad  ettevalmistused Eesti Aleksandrikooli 125. aastapäeva tähistamiseks tänavu sügisel,” rääkis Kompus.

“Loodan, et Andrus Kompus viib end Põltsamaa ametikooli traditsioonide, käekäigu ja tulevikuväljavaadetega kiiresti kurssi. Iga juhivahetusega kaasneb teatud vaakum, kuid arvestades Andrus Kompuse pikaajalist tööd kutseharidussüsteemis, jääb see tühimik Põltsamaal loodetavasti tekkimata,” ütles haridus- ja teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna peaspetsialist Ülle Laas, kes on Põltsamaa ametikooli nõukogu liige. Ta kuulus ka õppeasutusele uue direktori valinud komisjoni, mille tööd juhtis haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kalle Küttis.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus