Põltsamaa Ametikool tutvustas end Intellektikal

Möödunud nädalavahetusel Tartus peetud haridusmessil Intellektika 2009 tutvustas Põltsamaa Ametikool end mitmete uute esitlusvahendite ja reklaamiatribuutikaga. Messimelus äratas tähelepanu ka kutseõppeasutuse maskott Tiiger.

Põltsamaa Ametikooli huvijuhi Ulvi Jaansoni sõnul jagati messikülastajatele rohkesti kutseõppeasutust tutvustavaid voldikuid ja taskukalendreid. „Uutel reklaamtahvlitel tutvustasime õpetatavaid erialasid ja näitasime ka arvutiprogrammi abil valminud kooliteemalist filmi,” rääkis Jaanson.

„Erilist huvi tunti meie koolis pakutavate täiendõppevõimaluste vastu. Samuti sooviti rohkesti teada saada kõikidest erialadest, mida õpetame nii  põhi- kui ka gümnaasiumihariduse baasil, ja võimalustest  vastavas valdkonnas tööd leida. On hea meel, et lisaks noortele käis meie  messiväljapanekut pidevalt uudistamas ka üldhariduskoolide õpetajaid. Tänu sellele jõudis koolidesse rohkesti infomaterjali,” lisas Jaanson, kes tutvustas kooli koos vene keele õpetaja Mall Kangroga.

Ametikool võttis messile kaasa ka õppeasutuse maskoti Tiigri.

„Mul tuli tiigrikostüümis rahva hulgas ringi liikuda ja oma kooli propageerida. Küsimusi esitati sageli. Peamiselt  huvituti õppimistingimustest ja võimalusest saada koht ühiselamus,” jagas muljeid maskotti kehastanud õpilane Kuno Pärlin, kelle kodu on Torma vallas Koimula külas.  

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus