Põltsamaa ametikool soovib logo vahetada

Põltsamaa ametikool on asunud otsima koolile uut logo. Konkurss selleks kuulutati välja  4. novembril ja kavandeid elektronposti teel või paberkandjal oodatakse otse kooli.

Ametikooli direktori asetäitja Eliko Kolbini sõnul on nende sooviks leida koolile  senisest atraktiivsem logo.

Elektronpostiga ei ole kavandeid seni saadetud, kas neid paberkandjal kooli on jõudnud, seda Kolbin öelda ei osanud. Logokavandeid oodatakse kooli 22. novembrini.

Praegu saavad logokonkursil osaleda ainult kooli õpilased, õpetajad, töötajad ja vilistlased. Kui aga sobivat kavandit ei leita, siis kuulutatakse tõenäoliselt välja uus konkurss laiemale ringile. Paremate tööde autoreid premeeritakse ja preemiaid antakse välja sõltuvalt sellest, mitu väärilist kavandit võistlustööde seast leitakse.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus