Põltsamaa Ametikool saab nüüdisaegse praktikakorpuse

Neljapäeval maavanem Viktor Svjatõševile Põltsamaa Ametikooli tutvustades rääkis direktor Viive Kibena põhjalikult kavatsusest rajada koolile nüüdisaegne praktikakorpus, mille alumisele korrusele tulevad laborid puidutöö, autoõpetuse ja põllumajanduse alaste praktiliste oskuste omandamiseks, ülemisele korrusele aga teooriaklassid.

Praktikahoone ehitatakse Euroopa Liidu rahadega, kusjuures tarviliku omaosaluse katab Eesti riik. Projekteerimine algab kava kohaselt tänavu suvel ja ehitustööd sügisel.

Maavanem tunnustas Põltsamaa Ametikooli nüüdisaegse õpikeskkonna väljaarendamise ja noortele heatasemelise kutsehariduse andmise eest. Tema sõnul on  väga vajalik, et ametikool oma eesmärkide teostamiseks piisavalt investeeringuid saaks.

Viive Kibena rääkis ka vajadusest uuendada ametikooli ühiselamud. Mõttevahetusel Kesk-Eesti ühe suurema kutseõppeasutuse  praegusest olukorrast ja tulevikuplaanidest osalesid  ka kooli praktikaosakonna juhataja Liia Saatre ja täiskasvanute täiendõppekursuste juhataja, kunagine koolijuht Mart Vahesoo.

“Eesti Aleksandrikooli järjepidevuse kandja Põltsamaa Ametikool on perspektiivikas kool, millel investeeringud võimaldaksid saada Eestimaa üheks kõige nüüdisaegsema õpikeskkonna ja tehnoloogilise baasiga õppeasutuseks. Esiletõstmist väärivad selles koolis ellu viidud eelkutseõppe projekt, milles antakse põhiharidust noorele, kellel see mingil põhjusel omandamata jäänud, ning täiskasvanute täiend- ja ümberõppe korraldamine. Heaks märgiks on ka Põltsamaa Ametikooli tihe koostöö Põltsamaa linna ja valla, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi, paikkonna üldhariduskoolide ja ettevõtetega,” tõdes maavanem Viktor Svjatõšev, keda Põltsamaa visiidil olid saatmas arengu-ja planeeringuosakonna juhataja kohusetäitja Mart Tooming ja maavalitsuse arendusnõunik Vahur Kukk.

“Maavalitsuse toetav suhtumine igapäevasesse koolielu korraldamisse ja tulevikuprojektide arendamisse andis meie kollektiivile tugeva annuse optimismi oma eesmärkide teostamiseks ja raskuste ületamiseks. Meie koolil on sõpru ja koostööpartnereid erinevates Eestimaa paikades, eriti häid suhteid püüame aga hoida ja arendada oma maakonna asutuste ja ettevõtetega,” kinnitas kooli direktor Viive Kibena.  

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus