Põltsamaa Ametikool õpetas Elva müüjaid

Laupäeval oli Põltsamaa Ametikoolis taas põhjust noori inimesi neile selgeks õpetatud ametiga pidulikult ellu saata. Lisaks noortele õppuritele anti tunnistused kätte ka paljudele juba märkimisväärse töökogemusega inimestele, kes olid võtnud vastu väljakutse täiendada ennast ametialaselt  igapäevatöö ja pereelu kõrvalt.

Põltsamaa Ametikooli direktori asetäitja õppetöö alal Tambet Valdma sõnul on inimese õpitud eriala vundamendiks, millele ta ehitab üles oma edaspidise tööalase tegevuse. Ent ometi ei saa tänapäeval enam piirduda vaid üks kord koolis kätte õpitud erialaste teadmistega ning oskustega. Tänapäeval tuleb igal inimesel olla valmis ennast vähemalt iga seitsme aasta järel erialaselt täiendama või ka lausa uuele erialale ümber õppima. Just seda tõsiasja mõistnutena olidki Põltsamaa Ametikoolis ennast müügikorralduse erialal täiendamas müüjad Elva Tarbijate Ühistust. 

Töö leidmisega ei tohiks raskusi tekkida

Põltsamaa Ametikooli direktori asetäitja tõdes oma sõnavõtus, et tulenevalt praegustest majandusoludest, võib vastsetel lõpetajatel töö leidmine osutuda keerukamaks kui varem  erialased oskused omandanud noortel. Sellegipoolest kinnitas Tambet Valdma, et enamikul lõpetajatest töö leidmisel raskusi ei teki, mida tõestab Põltsamaa Ametikooli  varem lõpetanud noorte suur läbilöögivõime tööturul. Pigem võib Valdma hinnangul juhtuda, et mõnele lõpetajale tehakse mitu tööpakkumist.

Valdma sõnul on käesolev aasta Põltsamaa Ametikoolile  erakordne selles mõttes, et esmakordselt antakse lõputunnistused kätte juba töötavatele müügikorraldust õppinud inimestele. Direktori asetäitja õppetöö alal lausus, et ametikoolile oli põnevaks väljakutseks ja suureks auks viia koos Elva Tarbijate Ühistuga läbi aastane täiendkoolitus Elva linna ja piirkonna kauplustes töötavatele müüjatele.

Kaubanduse kutseõpetaja Lea Põder rõhutas, et kutsekooli lõputunnistus on laiema tähendusega võrreldes üldhariduskoolist saadava tunnistusega. Majanduslikus hetkeolukorras on Lea Põderi sõnul hakatud üha enam kutsehariduse tähtsust mõistma. Kaubandusõpetaja oli rõõmus selle üle, et ühelt poolt tunnetasid Elva linna ja piirkonna müüjad vajadust end erialaselt täiendada ja teisalt suutsid nad seda teha igapäevase pereelu kõrvalt. Seda tegid nad elukestva õppe raames, milleta ei saa Põderi sõnul hakkama enam ükski täiskasvanud inimene.

Samas märkis Lea Põder, et ka erialast kogemust omavatel müüjannadel ei jää Põltsamaa Ametikoolist saadud täiendkoolitus kindlasti viimaseks kutseoskuste täiendamiseks. Just need Elva Tarbijate Ühistu müüjannad on eeskujuks nii praegustele noortele õppuritele kui ka paljudele täiskasvanutele, kel vaja end erialaselt täiendada.  

Põltsamaa Ametikooli direktor Viive Kibena ütles, et õppimine pole lihtne ja ei saa lihtne olema ka edaspidine noorte inimeste ametisse asumine ning kogemustega töötajate jätkamine kätteõpitud ametis. Kibena ei kahtle selles, et äsjased lõpetajad tööturul rakendust laiavad. “Ma usun, et ükski tööandja nii tublidest inimestest niisama ei loobu,” toonitas ametikooli juht. Liiati saavad keerulised ajad peagi läbi ja tööturul tekib taas nõudlus tööjõu järele.  

Lõputunnistus on boonuseks sisulistele teadmistele

Elva Konsumi juhatajana töötav ja aastase täiendõppe eest kiituskirja pälvinud Raili Kuus lausus, et pereelu ja igapäevatöö kõrvalt õppimine on raske, kuid võimalik. Praktilist kogemust omava inimesena tõdes Kuus, et tänapäeval muutub elu väga kiiresti ning seetõttu on erialane enesetäiendamine äärmiselt vajalik. Samas oli Kuusi sõnul kergem õppima tulla koos Elva Tarbijate Ühistu kolleegidega, kellest mitmeid ta teab ja tunneb. Nende õpperühmas oli  inimesi  ka Otepäält, Rannust, Kambjast ja mujaltki.

Kuus lausus, et õppimine oli meeldiv ka selles mõttes, et suurem osa koolitusest viidi läbi kohapeal, selleks inimesi Põltsamaale sõidutamata.

Elva Tarbijate Ühistu kaubandusdirektori Juta Paursoni sõnul said ühel koolitusel kokku Elva Tarbijate Ühistu personalijuht Tiiu Karu ja Põltsamaa Ametikooli kaubanduse kutseõpetaja Lea Põder, kes sellise õppevõimaluse lõid ning õppeprogrammi kokku panid. “Eks see oli meie naiste jaoks natuke raske, ent samas vajalik. Meil on väga hea meel, et see koolitus praeguseks teoks on saanud,” lausus Juta Paurson. Elva TÜ kaubandusdirektori sõnul oli mõistlik lahedus seegi, et leiti võimalus õppetöö korraldamiseks kohapeal. Nii ei pidanud viisteist inimest sõitma Elvast Põltsamaale, vaid üks inimene sõitis Põltsamaalt Elvasse. Arvutikoolitust ja eksameid tuli siiski ka Põltsamaal tegemas käia ja siin kaitsti ka lõputöö.

Juta Paurson kinnitas, et õppetöö tulemused on talle silmaga näha, sest täiendkoolituse läbinud naised on hakanud töös rohkem ja paremini  tervikut mõistma. Varem tundus neile mõnigi nõudmine tüütu ja arusaamatu, kuid nüüd saadakse taoliste nõudmiste järgimise vajadusest paremini aru. “Konkurents müügiturul on väga tihedaks muutunud.  Paber ehk lõputunnistus on selle kõige juures pigem boonuseks sisuliste teadmiste kõrval,” tõdes Paurson.  

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus