Põllumehed tunnustavad tööd toetuste võrdsustamisel

Lõppenud EL üldkogul lepiti kokku põllumajandus- ja maaelutoetused järgnevaks eelarveperioodiks. Kuigi põllumeeste ootused täiel määral ei täitunud, võib tulemustele siiski ohates  rahuldava hinnangu anda.

Kui käesoleval eelarveperioodil oli otsetoetusi (nn I sammas) koos riigipoolsete lisamaksetega 730 mln eurot, siis uuel eelarveperioodil kasvab see 1,07 mld euroni.

Maaelutoetusi (nn II sammas) oli käeseleval perioodil jooksevhindades 723 mln eurot, tulevasel perioodil on see küll 721 mln eurot, kuid läbirääkimiste objektiks oli algselt 50 mln euro võrra väiksem summa. Tänu meie läbirääkijatele ja teiste ühenduse liikmesriikide sektorisisesele solidaarsusele, lisandus 50 mln eurot.

Kuigi toetused mõningal määral tõusevad, ei kao siiski ka uuel EL eelarveperioodil suured konkurentsierinevused liikmesriikide vahel, kuid need on pisutki tasandunud.

Põllumehed avaldavad tunnustust peaministrile, põllumajandusministrile ja teistele läbirääkijatele. Oleme veendunud, et Balti põllumeeste protestiaktsioonid andsid kokkuleppe saavutamiseks omapoolse panuse.

i

JAAN SÕRRA, Eesti Põllumeeste Keskliidu asepresident

blog comments powered by Disqus