Põllumehed taotlevad loodavalt valitsuselt üleminekutoetusi eelarvesse

Põllumeeste keskliit, talupidajate keskliit ja põllumajandus-kaubanduskoda saatsid koalitsiooni moodustavate erakondade juhtidele Jüri Ratasele, Jevgeni Ossinovskile ja Margus Tsahknale pöördumise, milles taotletakse üleminekutoetuse planeerimist 2017. aasta eelarvesse.

Organisatsioonid nimetavad pöördumises põllumajandust võtmetähtsusega majandusharuks toidu-, metsa- ja maaeluvaldkonna arendamisel. Pöördumises peetakse vajalikuks tagada aastatel 2017-2020 Eesti põllumajandustootjatele üleminekutoetuste täies mahus maksmine, kindlustamaks põllumajandusettevõtetele (sealhulgas taludele) võrdsemad konkurentsitingimused ning leevendamaks põllumajandussektori kriisi mõjusid. Palutakse 2017. aasta eelarvesse kavandada raha üleminekutoetuste maksmiseks 19,95 miljoni euro ulatuses.

“Kui üleminekutoetusi ei maksta, on Eesti põllumehed kehvemates tingimustes kui põllumehed teistest Euroopa Liidu riikidest. Minu hinnangul ongi kõige suurem kriis tekkinud Eestis põhjusel, et võimukandjate ja põllumeeste vahel puudub koostöö. Olukord paraneks, kui põllumeeste ettepanekuid aktsepteeritaks,” ütles Jõgevamaa Põllumeeste Liidu eestvedaja Raul Soodla. “Pöördumine käsitleb põhiliselt eesmärke, mida tõsteti esile ka tänavu septembris Toompeal toimunud põllumeeste meeleavalduses,” lisas ta.

Koalitsiooni moodustajate poole pöördunud põllumehed peavad oluliseks eelolevatel aastatel põhjaliku tähelepanu pööramist kriisi tõttu kannatanud sea- ja veisekasvatuse potentsiaali taastamisele ja hoidmisele läbi tõuaretuse toetamise. Rõhutakse, et põllumajanduse ekspordiüksuse loomine erasektori, tugiorganisatsioonide ja riigi koostöös suudaks tõhusalt toetada eksporti arendavaid tegevusi.

“Põhjalikumaid muutusi põllumajanduspoliitikas võiks oodata siis, kui uues valitsuses saab maaeluministri portfelli Keskerakond,” märkis Raul Soodla.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus