Põllumehed saavad mõelda investeeringutele

Võib nõustuda põllumajandusministeeriumi asekantsleri Toomas Kevvaiga, kes ütles, et Eesti põllumees saab ellujäämisfaasist minna arengufaasi.

Möödunud aastal olid Jõgevamaa põllumehed koos Järva- ja Tartumaa ametivendadega SAPARDi toetuste küsijate hulgas ühed aktiivsemad. Küllap nüüd suudetakse oma aktiivsust säilitada ja tuua koju see raha, mis siia võimalik saada. Põlluharijad näevad maatootmises perspektiivi ja teatud stabiilsust.

Põllumehed võidavad tõenäoliselt Euroopa Liiduga ühinemisest enim, sest lisaks toetustele on neil oma teatud kaupu väljapoole Euroliitu eksportides võimalik saada ka eksporditoetusi. Üheksa aastat meid painanud Venemaa kehtestatud topelttollid on nüüd samuti kadunud.

Karmides konkurentsitingimustes hakkama saanud põllumehed saavad hästi toime ilmselt ka leebemates oludes. Ja meie põllupidajatel on Euroopa omade ees tublid eelised ? nad teavad, et kuidagiviisi saab elama jääda ka siis, kui mitte mingeid toetusi ei saa ja loota võib ainult oma mõistusele, töökatele kätele ja ilmataadile.

blog comments powered by Disqus