Põllumeeste lood said raamatuks

Raamatu koostas Jaan Lukas ja toimetas Tiit Lääne, väljaandjad on Aivar Kokk ja MTÜ Jõgevamaa Äriklubi. Raamatus olevate piltide autoriteks on Vooremaa fotograafid Anatoli Makarevit? ja Ardi Kivimets. Esitluse publikuks olid enamasti needsamad inimesed, kellest raamatus juttu.

Maavanem Aivar Koka sõnul on just eilsed ja tänased põllumajandusjuhid need, kellel on olnud suur roll tänase Jõgevamaa ülesehitamisel.

“Ning kellest siis veel kui mitte teist tuli alustada Jõgevamaa olulisemate tegijate raamatulehekülgedele jäädvustamist,” ütles Aivar Kokk, lisades, et samalaadi raamatuid on tulevikus plaanis üllitada ka teiste elualade inimeste kohta.

Raamatu koostaja Jaan Lukas tänas kõiki kohalolijaid meeldiva koostöö eest.

“Eriti head mälestused on mul pikkadest kõnelustest praegu juba pensionipõlve pidavate majandijuhtidega,” ütles Jaan Lukas. “Nii mõnigi neist sai nüüd rääkida ka asjadest, millest nõukogude ajal vaikida tuli. Teenekate põllumeeste juttudest koorus välja nende väärtuslik elukogemus, samas on nende räägitud lood ju üksiti osa paikkonna ajaloost.”

“Raamatuks saanud lood toovad silme ette pildi Eesti Vabariigi taastamise eelsest ajast, mil majandijuhil tuli täita ka tänases mõistes vallavanema ülesandeid: hoolitseda haridus- ja kultuuriasutuste hea käekäigu eest ja kogu piirkonna inimeste heaolu eest,” lisas raamatu toimetaja Tiit Lääne. “Tänu sellele, et ka mu kadunud isa paarkümmend aastat majandijuhi ametit pidas, olen sellele temaatikale väga lähedal seisnud ega saanud seepärast kuidagi ära öelda pakkumisest hakata raamatu toimetajaks. Seda enam, et ka oma ajakirjanikuteed alustasin just põllumajandusest kirjutades.”

Raamatu seitsmesaja eksemplarisest tiraa?ist oli viisteist eksemplari lastud panna unikaalsesse nahkköitesse. Nahkköites raamatud kinkis Aivar Kokk Jaan Lukasele ja Tiit Läänele, samuti raamatu väljaandmise suurtoetajaile Urmas Ingverile, Ahto Vilile, Ilmar Tupitsale ja Villu Reiljanile. Viiendale suurtoetajale, ettevõtja Urmas Lahele saadetakse raamat kätte hiljem, kuuenda suurtoetaja, äsja meie hulgast lahkunud ettevõtja Endel Pajumägi asemel võtab kingituse vastu tema lesk. Tulihingelist Jõgevamaa kultuuri, spordi ja tervishoiu edendajat meenutati esitlusel leinaseisakuga.

Tavalises köites raamatu omanikuks said mõistagi kõik need, kellest selles juttu. Raamatud võeti kohe ette ja kohe läks ka elavaks mõttevahetuseks-meenutamiseks.

“Sellise raamatu ilmumine on väga meeldiv,” tõdes kunagine Kevade kolhoosi esimees Jaan Koll. “Tänu sellele raamatule saavad aastakümnete tagusest elust aimu ka tänapäeva noored. Ehk mõistavad nad siis, et ka tollased majandijuhid pidasid tegutsedes silmas eelkõige oma rahva, mitte riigijuhtide kasu. Ning et ka siis ehitati ja sünnitati lapsi, seda viimast veel enamgi kui praegu. Oma kolleege võis siis aga ilma notariaalselt kinnitatud lepingutagi usaldada. Kui ikka laenasid kellelegi sada tuhat rubla, siis võisid kindel olla, et said selle tagasi. Tänapäeval võib äripartner selleise summaga ka jalga lasta.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus