Põllumajandusühistu kavatseb ehitada Pikknurme uue lauda

 

Puurmani Põllumajandusühistu tegevjuht Arvi Kink plaanib hakata ehitama Pikknurme uut, 500-pealisele karjale mõeldud lauta, milleks on PRIA-le juba rahataotlus esitatud. Lauda maksumuseks peaks kujunema ligi kolm miljonit eurot.

Arvi Kink pole enda sõnul kindel, kas PRIA-st lauda ehitamiseks toetust saab, sest ajad on keerulised ning pole teada, milliseks kujuneb lähiajal nii Euroopa kui ka maailma majandus.

Plaanis on ehitada soe ehk soojustatud seintega laut, sest külmas hoones kipuvad läga ja sõnnik talvel külmuma. Nii tuleb puhtuse hoidmisega rohkem vaeva näha ja see on ka kulukam.  

Loomad neljas laudas

Varem oli Puurmani Põllumajandusühistul 700 lüpsilehma, kuid haiguste tõttu on lüpsilehmade arv vahepeal vähenenud. Loomad paiknevad neljas eraldi laudas.

Kink lausus, et nende peamiseks sissetulekuallikaks on piima eest saadav raha. Praegu saadakse piimaliitri eest 32,8 eurosenti, kuid edaspidi on karta piimahinna langust.

Puurmanis ringsõidul viibinud maavanem Viktor Svjatõšev lausus, et Puurmani Põllumajandusühistu pälvis eelmisel aastal tunnustuse. Maavanemat ringsõidul saatnud Jõgeva maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja kohusetäitja Mart Toominga sõnul on loomade hea tervise ja kõrge piimatoodangu seisukohalt äärmiselt oluline, et lautades oleks piisavalt õhku, vett ja valgust. Väga oluline on loomadele ka rahulik keskkond. Mart Toomingal on olnud võimalus külastada piimakarjalauta Ameerika Ühendriikides ning seal ta kuulis, kuidas laudas tavapärasest kiiremini kõndivale töötajalegi märkus tehti. 

Teraviljasaak rahuldav, silo loodetust vähem

Põllumajandusühistu tegevjuhi hinnangul sõltub piimatoodang suuresti ka laudas töötavatest inimestest.

Umbes pool piima müüakse Lätti ja Leetu ning pool Laeva Meiereisse. Väga tähtsat rolli mängib piimatoodangu osas mõistagi sööt. Arvi Kink lausus, et tänavu said nad küllaltki korraliku teraviljasaagi. Otra näiteks koguti tänavu kuivas kaalus neli tonni hektarilt.

Lisaks odrale kasvatatakse ühistu põldudel veel suvi- ja talinisu. Umbes 800 tonni teravilja säilitatakse konserveerituna kiles, eriti suure kokkuhoiuefekti annab see säilitamismeetod  vihmasel sügisel, kui teravilja kuivatamiseks suuri kulutusi tuleb teha.

Tänavu oli õnneks teravilja koristamise ajal ilm kuiv  ja põllult jõudis vili kuivatisse 12-13-protsendilise niiskusesisaldusega. Silokogus jäi aga tänavu loodetust väiksemaks. Seda varuti 6000 tonni, kuid tarvis olnuks vähemalt 10 000 tonni.

Puurmani Põllumajandusühistus töötab 75 inimest. Arvi Kink näeb töötajate vähendamise võimalust eelkõige loomakasvatuses, edaspidi võiks tema hinnangul nende ettevõttes palgal olla praegusest paarkümmend inimest vähem. Praegu on Puurmani Põllumajandusühistu valla suurim tööandja.

Arvi Kink nentis,  et kui veel kümme miljonit eurot või natuke rohkem investeerida suudetaks, oleks neil juba igati korralik põllumajandusettevõte.   

Puurmani põllumajandusühistu

*Ühistu kasutuses on ligi 1900 hektarit haritavat maad.

*Sellest  on teravilja all 970 hektarit.

*Tänavu külvati esimest korda 65 hektarile talirapsi.

*Ühistu enda maad on kogu haritavast pinnast 200 hektarit.

*Lüpsikarjas on 580 lüpsilehma, veiseid on ühtekokku 1200.

*Lehmade keskmine väljalüps on viimasel ajal olnud 7800-7900 kilogrammi lehma kohta aastas.

*Väikestes lautades on jõutud  isegi 9000-9500 -liitrise  aastatoodanguni.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus