Põllumajandustootjatel võib riigilõiv väheneda kümme korda

Neljapäeval kiitis valitsus heaks saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse (SKVK) ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (RLS), mille kohaselt väheneb sea-, veise- ja linnukasvatajate poolt kompleksloa taotluse eest makstav riigilõiv kümme korda ning lihtsustub kompleksloa taotlemine.
“Seaduse muudatuse tingis soov muuta riigilõiv põllumajandustootjatele jõukohasemaks ning tagada neile kindlustunne, et nad jõuavad kompleksloa taotlused põhjalikumalt ette valmistada ja õigeaegselt esitada,” ütles keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna peaspetsialist Jüri Truusa.
“Seoses riigilõivu vähenemisega jääb põllumajandustootjatel rohkem raha parema tehnika muretsemiseks, mis selle normaalse ekspluatatsiooni korral omakorda vähendab saasteheidet ja jäätmeteket ning parandab seega keskkonna seisundit,” lisas Truusa.
Muudatusega kaasnevad selgemad ja täpsemad sõnastused lihtsustavad komplekslubade taotlemist ja võimaldavad loodetavasti keskkonnateenistustel lube kiiremini väljastada.
Ettepaneku vähendada riigilõivu määra tegi keskkonnaministeerium, toetades selliselt Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjaid ning põllumajandusliku suurtootmise arengueeldusi.
Edasi menetletakse seaduseeelnõu Riigikogus.

Manuela Pihlap,
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete spetsialist

blog comments powered by Disqus