Põllumajandustootjad Eesti edukamate seas

Esmaspäeval avaldas ajaleht Äripäev põllumajandustootjate edetabeli, kust selgub, et suur osa Jõgevamaa põllumajandusettevõtteid kuuluvad edukamate hulka.

 

Jõgevamaa põllumajandusettevõtetest on Äripäeva edetabeli põhjal edukaim Sadala Agro OÜ, kelle juhi Ahti Kalde paigutas sama väljaanne ka Eesti rikkamate edetabeli viiesaja hulka. Sadala Agro kasvatas aastaga oma käivet veidi enam kui poolteist korda ning kasumit õnnestus neil sama perioodi jooksul kasvatada veidi enam kui kahe miljoni euro võrra.

 

Hea saak ja teravilja kõrge hind

Ahti Kaldele kuulub ka viiendik Lustiveres tegutsevast Kaavere Agrost, mis platseerus Äripäeva edetabelis vabariigis koguni neljandale kohale. Kaavere Agro peamiseks tegevusalaks on teravilja- ja seakasvatus. Ettevõtte juht Meelis Marmor sõnas, et käibe ja ärikasumi kasv on suuresti tingitud eelmisel aastal tõusnud teravilja hinnast ning sellestki, et viljasaak oli üllatavalt hea.

Samas on ettevõtte lähiaastail umbes kolm miljonit eurot seakasvatusse investeerinud. “Rekonstrueeritud on kõik seakasvatushooned, lisaks on ehitatud uus võõrdepõrsaste laut.  Täielikult on uuendatud masinapark,” rääkis Marmor.

Ettevõtet juhtides ei ole lastud end häirida teraviljahindade rekorditest ning on jätkatud investeeringuid just seakasvatusse. “Täna oleme täistsüklina võimelised tootma aastas umbes 18 000 siga.  Kõnelused käivad Taani ettevõttega Danbreed, et osta sealt oma karja tõuemiseid. Nii saaks põrsaste arvu pesakondades veelgi suurendada,” lisas ettevõtte juht.

 

Tarvis ehitada oma tapamaja

Lähemal ajal pole Kaavere Agrol suuri investeeringuid plaanis. “Tulevikuprojektidest võib esile tuua vajaduse ehitada oma tapamaja. Eesti seakasvatajatel puudub täna võimalus oma sigu Eestis mõistliku hinna eest tappa ja lihakeha vajadusel Euroopasse eksportida,” sõnas Marmor.

Endiselt on edukamate hulgas ka Pajusi ABF, Sadala Piim OÜ, Puurmani põllumajandusühistu ja Torma põllumajandusosaühing. Taani ärimeestele kuuluv Härjanurme Mõis OÜ on tabelis veidi kukkunud. Ettevõttega pikalt seotud olnud Meelis Venno lahkus Härjanurme Mõisa tegevjuhi kohalt eelmisel aastal ning juhib nüüd Viljandimaal Kõo Agro OÜ-d ja Mangeni põllumajandusosaühingut.

Kõnealuse edetabeli põhjal ei saa tema tööd uutes firmades paraku veel mõõta, sest mees on ametis olnud alles eelmisest aastast, kuid paremusjärjestus on paika pandud kasumi ja müügitulu 2011. ja 2012. aasta võrdluse järgi.

Pingerea koostamise metoodika

Ettevõtted seati pingeritta kuue näitaja põhjal:

  • 2012. aasta müügitulu

  • Müügitulu kasv võrreldes 2011. aastaga

  • 2012. aasta ärikasum

  • Kasumi kasv võrreldes 2011. aastaga

  • 2012. aasta rentaablus

  • 2012. aasta varade tootlikkus

 

Edukamad Jõgevamaa põllumajandustootjad 2012

                                               Koht vabariigis   Käive eurodes               Kasum eurodes

1. Sadala Agro OÜ                    2.                                 6 967 341                     2 333 798

2. Kaavere Agro OÜ                   4.                                 2 682 901                     1 131 510

3. Torma POÜ                    31.-32.                                 2 657 066                        497 005

4. Sadala Piim OÜ                    38.                               2 138 377                        552 726

5. Pajusi ABF AS                     44.                               2 641 584                        334 132

6. Puurmani PÜ                        49.                               2 133 602                        319 769

7. Härjanurme Mõis OÜ             56.                               2 700 078                        269 794

8. Evemar AS                           69.                               1 105 987                        205 848

9. Perevara AS                         76.                               4 488 632                        325 730

10. Laiuse POÜ                         81.                               2 560 267                        184 695

11. Paunvere Agro OÜ           87.-88                                2 195 688                        214 567

12. Adavere Agro AS                  92.                               3 071 438                        103 266

13. Õnne Piimakarjatalu OÜ        117.                             1 514 217                       -154 080        

Allikas: Äripäeva Põllumajandustootjate TOP

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus