Põllumajandusminister peab Hiina turule jõudmist võimalikuks

Torma vallas Jõgeva- ja Tartumaa põllumeestega kohtunud põllumajandusminister Ivari Padar andis ülevaate põllumajandustootmise toetamiseks avatavatest uutest Euroopa Liidu rahastamismeetmetest ja rääkis ka Vene turu sulgemisest tingitud alternatiivsete võimaluste otsimisest, et põllumajandussaadusi müüa.

Ministri sõnul on tekkinud ka teatud lootused, et Eesti põllumajandussaadused jõuavad Hiina turule.

Sada määrust

Põllumajandusminister Ivari Padar ütles, et riigikogus on olmud esimesel lugemisel Euroopa Liidu rahade kasutamise seadus nii põllumajandus- kui ka kalalndusvalkdonnale.

“Maaelu arengukavast tulenevast seadusest lähtudes tuleb aga ministeeriumis ette valmistada ja kasutusse võtta sada määrust,” tunnistas minister.

Padari sõnul on järgmise aasta eelarves põllumajandus- ja maaelutoetusi planeeritud ligi 300 miljonit euro ulatuses. “Investeerimismeetme avame kevadel. Uurisin põllumeestelt, kuivõrd on seda mõtet teha, raskusi võib tekkida kaasrahastamisega. Põllumajandusettevõtjad arvasid, et meede tasub siiski avada. Väga oluline on toiduainetetööstuse meede, mis aitab kaasa põllumajandussaaduste müümisel turult maksimaalselt raha tagasi saada,” märkis ta.

Põllumajandusminister peab oluliseks ka tegelemist põllumajandussektoris makstavate siseriiklike toetustega. “Plaanis on näiteks korraldada Maaelu Edendamise Sihtasutuse tegevus ümber selliselt, et asutus saaks põhjalikumalt orienteeruda Vene turule saadusi müünud põllumajandusfirmade toetamisele.”

Kompensatsiooni ootel

Tänases majanduspoliitikas toimuvat nimetas Ivari Padar konfliktiks Eurooopa Liidu ja Venemaa väärtuste vahel. “87 protsenti Eestis toodetud piimast on varem läinud müügiks Venemaale.   Hiljutisel Luxemburgis toimunud kohtumisel 27 Euroopa riigi põllumajandusministriga saavutasime põhimõttelise kokkuleppe kompenseerida kahju, mida on põhjustanud Vene turu sulgumine. Muretsema paneb aga asjaolu, millal vastav raha tootjani jõuab. See oleks ikka vaja kätte saada enne uut külviperioodi ja söödavarumist. Teatud aja võtab ka Euroopa Komisjoni juhtkonna vahetumine,” rääkis minister.

Lootused Hiina turule

Käsitledes uute turgude otsimist ja leidmist, märkis Padar positiivsena, et Eesti ja Hiina majandussuhted on muutunud soojemaks. “Hiinlased võtsid väga südamesse, et Eestis Dalai laamat vastu võeti, kuid nüüd on nad hakanud juba sellest üle saama. Kohtumisel Hiina suursaadikuga oli juttu selle suurriigi huvist Tere jogurtite vastu. Püüan ka ise võimalikult kiiresti Hiinasse visiidile minna ja kohtuda sealse põllumajandusministriga, sest kokkuleppe sõlmimine hiinlastega eeldab põhjalikke läbirääkimisi,” lisas ta.

“Põllumajandusminister Ivari Padari asjalikku suhtumist põllumeestesse tõestab seegi, et ta jättis nendega pikaaajaliselt ette planeeritud kohtumise jõusse, kuigi mõttevahetus langes kokku Türgi põllumajandusministri külaskäiguga Eestisse,” ütles ministrit Jõgeva- ja Tartumaa visiidil saatnud riigikogu liige Jüri Morozov.

JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus