Põllumajandusminister jäi Jõgevamaaga rahule

Visiidi eesmärgiks oli tutvuda ministeeriumi allasutustega ning arutada toiduettevõtetega toidutööstuspoliitika arengukava, mis on veel väljatöötamisel.

Päevakava koostati nii, et esindatud oleks võimalikult palju huvigruppe. Visiidi käigus vaadati eelkõige hooneid-ruume, paigutust ja nende olukorda. Kuna arengukava pole päris valmis, ei jagata veel hinnanguid ega rahasummasid, vaid luuakse üldpilt põllumajanduse seisundist.

“Palju sõltub Euroopa Liidu ühisest põllumajanduspoliitikast, mida, kuidas ja mil määral toetatakse. Kui kõike hektari või pindalade põhjal, siis on mahepõllundusel hea perspektiiv,”ütles Seeder.

Kompaktsus on hea

Põllumajandusminister jäi rahule allasutuste, nagu PRIA ja maaparandusbüroo paiknemisega. Erinevalt paljudest teistest maakondadest on Jõgevamaal neist enamik koos ühes hoonekompleksis. Kõige perspektiivsemateks pidas ta Põltsamaa Felix AS-i, E-Piima ja Werolit.

Suuremate ettevõtete juures on oluliseks suunaks ekspordi arendamine ja toetamine. Rohkem probleeme on väikeste ettevõtetega, mille konkurentsivõimelisust ja elujõulisust samuti vaadatakse

“Oluline on iga ettevõtte käekäik,” ütles ministri nõunik Alar Oppar. Edasiseks eesmärgiks on leida paremaid lahendusi ja suurendada perspektiivsete ettevõtete ning põllumajandusharude hulka. Minister leiab, et ka mahepõllundus ja sojakasvatus on Eestis mõeldavad, kuid ta ei usu, et need niipea või üldse asendaksid intensiivpõllundust. “Jõgevamaa on põllumajanduspiirkonnana küllalt heal järjel,” leidis Helir-Valdor Seeder.

SAI arendab saia

Lisaks sordiaretusele pakub Sordiaretuse Instituut (SAI) praktikabaasi üliõpilastele, kraadiõpet ja geneetiliste ressursside säilitamist. Otsitakse parimaid sorte nii saia kui ka murupinna jaoks.

“Käisin siin ka viis aastat tagasi ning võrreldes sellega on pilt väga hea,” ütles ministri nõunik. SAI-i direktori Mati Koppeli hinnangul tuleks suurendada koostööd ülikoolidega ning arendada välja stiimuli-motivatsiooni programm, mis tooks sordiaretusse juurde noori inimesi.

Oppari sõnul on taoline programm juba arutluse all. “Eesti põllumajandus vajab sellist väljundit, nagu SAI pakub, seda tuleks teha paremini ja intensiivsemalt,” ütles Koppel. Praegu on Eesti Sordilehes 65 sorti.

Tegemist oli kuuenda maakonnaga, mida Helir-Valdor Seeder on oma ametiaja jooksul külastanud.

Et Peipsi ühendab mitme maakonna kalureid, on lähiajal plaanis vaadelda seda piirkonda eraldi. Jõgevamaa visiidi raames plaanitud kohtumine maavanema ja tootjate liiduga jäi ära, kuna viimased viibisid välislähetuses. Samuti ei kohtutud Weroli esindajatega, sest juhtkond oli puhkusel või viibis välismaal. Ministri sõnul leitakse siiski aeg, et nendega kunagi hiljem kohtuda.

Põllumajandusministrit saatsid visiidil nõunik Alar Oppar ning põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup.

Visiidi käigus külastati Jõgevamaa Veterinaarkeskust, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) piirkondlikku bürood, maaparandusbürood, Jõgeva Sordiaretuse Instituuti (SAI), Aarne Liivi kalakasvatust Härjanurmes, Põltsamaa Felix AS-i ja tulundusühistu E-Piima Põltsamaa Meiereid. Kohtuti Jõgevamaa Taluliidu esindajatega. Kell 18 oli huvilistel võimalus vestelda ministriga Põltsamaal Sõpruse pargis.

BERIT-BÄRBEL REBANE

blog comments powered by Disqus