Põllumajandusministeerium kuulutas välja parimad koostööpartnerid

Käesoleva aasta parimateks Põllumajandusministeeriumi koostööpartneriteks osutusid ministeeriumi ametnike hinnangul Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskool, Eesti Külade ja Väikelinnade liikumine Kodukant ning MTÜ Eesti Maaturism. ?Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskool on olnud väga hea koostööpartner mitmete ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel,? ütles põllumajandusminister Ester Tuiksoo autasu üle andes. Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskool on korraldanud Eesti Künnimeistrivõistlusi ja põllumajandushariduse konverentsi “Praktika – uks töömaailma”. Olustvere kooli esindaja osaleb aktiivselt ka põllumajandustootja kutsekomisjoni töös. Samuti on Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskool seotud projektiga “Eesti Toit?. ?Eesti Külade ja Väikelinnade liikumine Kodukant on palju kaasa aidanud nii SAPARD kui ka RAK programmi raames külade taastamise ja arendamise meetmest teavitamisel, mille tulemusena meede käivitus juba esimesest aastast väga aktiivselt,? ütles minister Tuiksoo. Samuti osaleb Kodukant aktiivselt järgmise perioodi maaelu arengukava väljatöötamisel. MTÜ Eesti Maaturism on oma loomisajast peale olnud väga kiiresti kasvav ja edukas maaturismiettevõtjaid esindav ja koondav organisatsioon, kes aitab kaasa maaturismi toote arenduses ning kes teeb meie maaturismiettevõtjad tuntuks ka väljaspool Eestit. ?Kui ei ole mingit võimalust, siis see võimalus ikka leitakse, kuidas kavandatud maaturismi arendamiseks vajaminevad tegevused ellu viia. Nad on alati väga koostööaltid ja küsimustele oleme saanud kiiresti vastuse,? ütles põllumajandusminister Ester Tuiksoo. Lisaks oraganisatsioonidele tunnustati ka meisterkokk Dimitri Demjanovit Eesti toidu sektori maine tõstmisele kaasaaitamise eest ja loomsete jäätmete käitlemise tehase juhti Peeter Maspanaovit. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus