Põllumajandusministeerium kuulutab välja noorte projektikonkursi

Alates 2004. aastast korraldab põllumajandusministeerium noortekonkursse teemal ?Maal on mõnus?. Esimesel aastal korraldati koostöös Õpetajate Majaga kunsti- ja esseekonkurss, sellele järgneval aastal fotokonkurss ning 2006. aastal luulekonkurss.

Sel aastal kutsub põllumajandusministeerium noori osalema projektikonkursil. Konkursi eesmärk on, et noored vaataksid avali silmil enda ümber ringi, õpiksid nägema asju, mida oleks vaja ära teha ning mida suudaksid noored ise ellu viia.

Kogu ettevõtmise juures on oluline isetegemine ja avalik huvi. Soovitakse, et noored tegutseksid nii, et sellest tõuseks kasu paljudele kodukandi inimestele.

Konkursi tingimused on järgmised: noored koonduvad vähemalt viieliikmelistesse gruppidesse, otsivad projekti esitamiseks ja elluviimiseks mõne koostööpartneri (Eesti Külaliikumise Kodukant kohaliku keskuse, kooli, vallavalitsuse või mõne muu organisatsiooni, ühenduse), täidavad taotlusvormi koos vastavate lisadokumentidega, saadavad projekti postiga põllumajandusministeeriumisse ja jäävad ootama ?ürii otsust.

?ürii tööd juhib põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai, ?ürii koosseisu kuuluvad veel Maalehe, Eesti Külaliikumise Kodukant, Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja noorteorganisatsioonide esindajad.

Ühe projekti maksumus ei tohi olla üle 10 000 krooni. Kokku jagatakse projektide teostamiseks välja 50 000 krooni. Projekte oodatakse kuni 23. aprillini. Kogu info konkursi kohta on kättesaadav põllumajandusministeeriumi kodulehel www.agri.ee/noortekonkurss.

KARINA LOI,
Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja

blog comments powered by Disqus