Põllumajandusloendusel osaleb üle 500 Jõgevamaa majapidamise

Septembris algas iga kümne aasta tagant aset leidev põllumajandusloendus, mis kestab 15. novembrini.


Jõgeva maakonnast ootab statistikaamet uuringus osalema üle 530 majapidamise, loendusnimekirjas kokku on üle Eesti pea 11 600 majapidamist.

Suurim köögiviljakasvataja

Eelmise, 2010. aasta põllumajandusloenduse andmetel paistis Jõgevamaa silma kui Eesti üks suurimaid kasvuhooneköögiviljade kasvatajaid.
Loomi, linde ja mesilasperesid peeti maakonnas peaaegu pooltes majapidamistes. Jõgeva maakonnas oli siis 961 põllumajanduslikku majapidamist, kus töötas püsivalt 3345 inimest.
Selleks, et teada saada, kuidas Jõgevamaa põllumajandusel läheb ja mis on kümne aastaga muutunud, kutsub põllumajandusloenduse projektijuht, statistikaameti juhtivanalüütik Eve Valdvee kõiki teavituskirja saanud majapidamisi üles loendusel osalema.
„Esmajoones soovitan osaleda veebiküsitluses, mis kestab kuni 20. septembrini. Veebi kaudu on kõige lihtsam ja mugavam loendusel osaleda, sest nii saab seda teha endale sobival ajal ning sobivas kohas.
Nendega, kes ei ole 20. septembriks oma andmeid veebis esitanud, võtab 21. septembrist kuni 15. novembrini ühendust meie telefoniküsitleja,“ lisas Valdvee.
Põllumajandusloenduse tulemusena saadakse detailne ülevaade olukorrast põllumajanduses.
Loendusel küsitakse kõigilt põhiandmeid majapidamise juhtimise, maakasutuse ja loomade arvu kohta.
Osa andmeid (sh tööjõu, muude tulutoovate tegevuste, loomakasvatushoonete ja sõnnikumajanduse andmed) kogutakse ainult vastavasse valikusse langenud majapidamistelt.
Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametis registreeritud maade ja loomade, aga ka maa-ameti maakatastri ning töötamise registri töötajate andmed on küsimustikes eeltäidetud ja neid saab vajadusel täpsustada.
„Kui registrites on majapidamise andmed olemas, siis on küsimustikku täites juba palju korrektseid andmeid ees ootamas ja täita tuleb ainult puuduv osa,“ ütles Valdvee.

Jõgevamaal üle 530 majapidamise

Uuringu nimekirjas on põllumajanduslikud majapidamised alates väikestest taludest kuni suurettevõteteni, st kõik, kes ületavad Euroopa Liidus kokkulepitud lävendi. Loendusnimekirja koostamisel kasutas statistikaamet erinevate registrite andmeid. Sellel korral on nimekirjas üle 530 Jõgevamaa majapidamise, kellele saadeti loendusel osalemise kohta ka teavituskiri.
Põllumajandusloendusi korraldatakse ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni FAO koordineerimisel enamikus maailma riikides.
Euroopa Liidu riikidele on põllumajandusloenduste korraldamine kohustuslik, sest loenduse andmed on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika aluseks. Samuti on loendusel osalemine loendusnimekirja sattunutele kohustuslik.

Küsimustik avati septembris

Loenduse tulemused avalikustatakse 2021. aastal statistikaameti andmebaasis.
Uuringu tulemusel saavad ministeeriumid, Euroopa Liidu institutsioonid, teadusasutused ja põllumajandusettevõtjad vajaliku sisendi, kuidas teha põllumajandusvaldkonnas otsuseid ning mis teemad vajavad rohkem tähelepanu ja rahastust.
Põllumajandusloenduse küsimustiku leiab alates 1. septembrist aadressil estat.stat.ee.
Veebikeskkonda saab sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID-ga.
Lähemalt saab loenduse kohta lugeda stat.ee/pollumajandusloendus.
Põllumajandusloendust kaasrahastab Euroopa Komisjon.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus