Põllumajandusfirmad valmistavad silo

Jõgevamaa rohumaadel tehakse teist nädalat silo, mille kvaliteeti esimese niite ajal on mõneti kahjustanud kevadised külmad. Enamikes põllumajandusettevõtetes tehakse augusilo, kuid mõnes paigas ka rullisilo.

Osaühingus Vaimastvere Agro alustati augusilo tegemisega maikuu viimasel reedel. “Silo teeme rohust, millest  kolmandik on liblikõielised. Mingil määral on kevadised külmad rohumaid rikkunud,” ütles osaühingu juhataja Jaanus Teras. 

Vaimastveres jäi silo üle

“900-pealisele lüpsikarjale on kavas teha 7000 tonni silo. Möödunud aastal saime esimesest niitest kätte ühe kolmandiku vajalikust kogusest. Silo tegime veel ka nii teisest, kolmandast kui neljandast niitest. Tänavu loodame poole vajaminevast kätte saada juba 15. juuniks. Siloauke on meil kaheksa ning igasse neist mahub ligi tuhat tonni silo,” rääkis ta. Vaimastvere Agros kasutatakse kolmandat aastat silo valmistamiseks kogurkäru. Mullu tehti selles firmas silo koguni 9000 tonni, aga et Jaanus Terase sõnul sellest osa üle jäi,  vähendati plaanitavat kogust. “Silo kvaliteeti laseme analüüsida Eesti Maaülikooli laboratooriumides. Silo tähtsus loomade söötmisel järjest suureneb. Mida parem silo suudetakse valmistada, seda vähem tuleb kasutada rapsikooki, maisi ja teisi lisakomponente,” rääkis ta.  

Augusilo valmistamine ökonoomsem

Põltsamaa valla osaühingus Viraito  on plaanis valmistada 8000 tonni augusilo. “Esimese niitega alustasime 30. mail ning 1. juuniks oli 1100 tonni silo augus,” ütles juhataja Toivo Kens. Ka tema hinnangul jäi esimene niide külmade  tõttu õhukeseks ja hõredaks. Toivo Kensi sõnul on Viraitos tänavu rajatud 140 hektarit uusi rohumaid. Kui mullu kasvas neil mais 18, siis tänavu  juba 35 hektarilMöödunud esmaspäeval hakati siloga tegema ka Puurmani Põllumajandusühistus, kus valmistakse rullisilo. Tegevjuht Arvi Kink ütles, et kavas on teha 13 000 tonni rullsilo. “Rullisilo tegemist hakkasime praktiseerima juba üle kümne aasta tagasi, sest siis puudusid  meil augusilo valmistamiseks moodsad masinad ja polnud ka siloaukusid, mida pole ka praeguseks teha jõutud. Edasipidi läheme kindlasti üle augusilole, mille valmistamine on kahtlemata ökonoomsem,” ütles Kink. “Küllap ongi põllumeestel kõige ratsionaalsem teha suuremas koguses augusilo ja selle kõrval ka väiksemal määral rullisilo,” lisas ta.

JAAN LUKAS  

blog comments powered by Disqus