Põllumajandusameti Jõgeva Keskust juhib Ilmar Tupits

Kõikidesse maakondadesse on moodustatud põllumajandusameti keskused, mida Jõgevamaal juhib senine Jõgeva Maaparandusbüroo juhataja Ilmar Tupits.

Tema sõnul oli põllumajandusameti moodustamise üheks põhjuseks asjaolu, et riikliku järelvalve teostamiseks on õigus ainult valitsusasutustel.

“Põllumajandusameti maakondlike keskuste ülesanneteks on  maaparandussüsteemide projektide ja teiste tehniliste dokumentide arhiivi pidamine, riikliku järelvalve teostamine, oma pädevuse piires riikliku sunni kohandamine, haldustoimingute sooritamine või lepingute sõlmimine,” rääkis Tupits.

Jõgevamaa on ennekõike põllumajandusmaakond, seega jätkavad tööd kõik 11 seni taimetoodangu inspektsioonis ja maaparandusbüroos ametis olnud inimest. Tupits ja Põllumajandusameti Jõgeva keskuse juhataja asetäitja taimetoodangu alal Anu Seer valiti ametisse konkursi korras.

Põllumajandameti Jõgeva keskus asub Jõgeva linnas Ravila 10, kuhu  eraisikud, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide esindajad on oodatud oma probleemide, ettepanekute  ja kavatsustega.  Väga oluliseks peab amet koostööd kohalike omavalitsustega.

Tupitsa sõnul tegelesid senised maaparandusbürood Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) raha taotlemiseks koostatud projektide koordineerimisega. “Selle töö tulemusena on meie maakonda Jõgeva, Palamuse, Saare ja Tabivere valda rajatud mitmeid maaparandusobjekte. Sama tegevus jätkub nüüd  Põllumajandameti egiidi all. Näiteks on KIKi nõukogu otsustanud toetada ligi 3, 7 miljoni krooniga taotlust raha saamiseks  Umbusi jõe uuendamiseks ja ökoloogiliseks tervendamiseks,” lisas ta.

Tuleva aasta 1. jaanuarist  tegevust alustav  põllumajandusamet loodi tänavu 10. juunil Riigikogus vastu võetud seaduse põhjal senise taimetoodangu inspektsiooni, põllumajandusministeeriumi valitsemisalasse kuulunud 13 piirkondliku maaparandusbüroo ning maaparanduse ehitusjärelvalve ja ekspertiisibüroo ühinemise tulemusena. Uue riigiasutuse peadirektoriks sai Illar Lemetti. Kokku töötab põllumajandusametis 277 inimest.

JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus