Põllumaa deklareerijaid oli arvatust rohkem

Kogu vabariigis pandi põllumaad kirja üle 1,1 miljoni hektari ehk eeldatust üle 300 000 hektari võrra rohkem. Jõgevamaal deklareeriti aga üle 90 000 hektari põllumaid.

PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive sõnul on palju selliseid juhtumeid, kus maa panid kirja nii maaomanik kui ka rentnik ja seetõttu tekkis nn üledeklareerimine.

PRIA pressinõunik Heli Raamets teatas, et isikutele, kelle põllud asuvad üledeklareeritud põllumassiividel, saadetakse kirjad. Nendega teavitatakse inimesi sellest, kui suures osas on antud massiiv juba teiste poolt kirja pandud, samuti sellest, kes need isikud olid. Ta soovitas põllumeestel enne toetuse taotlemist omavahel kokku leppida, kes konkreetselt ja kui suure põllumaa kohta toetust taotleb.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus