Põllumaa deklareerijad saavad internetist kaarte

“Selleks tuleb deklareerijal saata maa katastritunnused e-mailile maa@pria.ee. Paari tööpäeva jooksul saadetakse e-kirjaga tagasi vastavate põllumassiivide numbrid. Põllumassiivi numbrit teades on igaühel võimalik internetilehelt http://map.pria.ee põldude kohta välja trükkida A4 suuruses kaardid;” teatas PRIA pressinõunik Heli Raamets.

“Inimesed, kellel aga internetiühendust pole, võivad helistada kohalikku taluliitu ja anda sinna teada oma maa katastritunnused. Sel juhul küsib taluliit ise PRIAst e-kirjaga põllumassiivide numbrid ja trükib inimesele kaardid,” teatas ta.

Taluliidud ja maaparandusbürood on põllumaa deklareerimisel PRIAle appi tulnud ja nõustavad ning aitavad inimesi põllumaa kaartide ning deklareerimisdokumentide täitmisel. Täidetud kaardid ja deklareerimise teatis tuleb tagastada 15. märtsiks PRIA piirkondlikku büroosse.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus