Politseile valmistavad Jõgevamaal enim muret joobes juhid


Kuigi tänavu Jõgevamaal registreeritud liiklusalaste väärtegude arv on jäänud võrreldes mullusega pigem samale tasemele, nähtub statistikast siiski murettekitav tendents: alkoholi pruukinud roolikeerajate arv on kasvanud.

Ainuüksi selle aasta nelja kuuga on politsei Jõgeva maakonnas avastanud 106 alkoholi tarvitanud juhti, samas kui mullu kõrvaldas politsei juhtimiselt 62 roolijoodikut. Põhjusi, miks joobes juhte on enam, võib otsida ühelt poolt nii politsei suurendatud järelevalvest kui ka sellest, et endiselt ei taju paljud juhid adekvaatselt ohte, mida nad purjuspäi sõitma minnes nii enesele kui teistele liiklejatele põhjustada võivad.

Alkohol pärsib autojuhi reaktsiooni, tema tähelepanu- ja kontsentratsioonivõimet. Et joobes juhtide põhjustatud liiklusõnnetuste arv on suur ja tagajärjed tõsised, on ka karistused vastavalt karmid. Väärteokorras võib alkoholi pruukinud autojuhile määrata kuni 1200-eurose rahatrahvi, kuni 30-päevase aresti või juhtimisõiguse äravõtmise kuni aastaks.

Kriminaalses joobes juhte, kelle väljahingatavas õhus ületab alkoholisisaldus 0,75 mg/l kohta, võib aga süüdimõistmisel ees oodata suisa kuni kolmeaastane vangistus. Aina levinum on ka praktika, mille kohaselt taotleb politsei kohtult kriminaalses joobes olnud sõidukijuhi auto konfiskeerimist. Eelmisel aastal konfiskeeriti Jõgevamaal kolme joobes juhi auto, tänavu on juba nelja esimese kuuga samal põhjusel konfiskeeritud  kolm sõiduvahendit. Sõiduki konfiskeerimist kaalutakse enam just nende juhtide puhul, kellel on kehtiv karistus varasema joobeseisundis juhtimise eest. Kohtuotsusega konfiskeeritud sõiduk antakse edasi kohalikule omavalitsusele, kes realiseerib selle enampakkumise korras. Purjus juhtidelt sõiduki konfiskeerimine tagab mõneks ajaks  selle, et paadunud liiklusrikkuja teistele ohtlik poleks.

Politsei tuletab meelde, et joobes autorooli istumist saavad takistada süüdimatu sõidukijuhi lähedased ja sõbrad. Kõrvalised isikud saavad purjus juhti veenda, takistada sõitma minemast. Iga inimene, kes suudab ära hoida purjus juhi liiklusesse sukeldumise, võib end nimetada elupäästjaks.

Politsei tänab kõiki tähelepanelikke liiklejaid, kes on ikka ja jälle teatanud Jõgevamaal liikuvatest ohtlikest roolikeerajatest. Tänu koostööle elanikkonnaga, on politseil õnnestunud kõrvaldada juhtimiselt mitmeid autojuhte, kelle tegevus nii talle endale kui kõikidele kaasliiklejatele ohtu kujutab. Politsei ootab jätkuvalt teateid ohtlikest liiklusrikkujatest infotelefonil 612 3000 või hädaabinumbril 110.

i

blog comments powered by Disqus