Politseikooli õppima!

Politseikolledþi Politseikooli konstaablierialal on kõik õppekohad riigieelarvelised. Eriala omandavad kadetid kahe aastaga, millest pool möödub koolis, pool aga praktikal tulevases töökohas. Kogu õpiaja vältel on politseikadettidele garanteeritud igakuine stipendium ning pärast õpinguid on tagatud atraktiivne töökoht politseis.

Kaugõppes on võimalik õppida neil, kes on eelnevalt läbinud kaheaastase politseikonstaabli või politseiametniku eriala kutsekeskhariduse õppekava ning kes on politsei, piirivalve, maksu- ja tolliameti või kaitseväeteenistuses. Auditoorse töö maht on päevaõppest poole väiksem, sedavõrd suurem aga iseseisva õppetöö osa. Lõpetajad saavad pärast nelja-aastast õppeperioodi rakenduskõrghariduse. Õppetöö toimub sessioonidena üle kahe nädala reedeti ja laupäeviti. Õppemaks on 17 000 krooni õppeaastas, mida on võimalik tasuda osamaksetena. Üliõpilased saavad võtta õppelaenu.

Täpsemat infot vastuvõtu kohta saab kodulehelt www.sisekaitse.ee.
SIGNE ANTON

blog comments powered by Disqus