Politseikadetid tegid koolilõputööna projekti hooldekodu klientidele

Jõgevamaa politseikadetid Triin Võime ja Mikk Tehvan tegid oma lõputöö “Mina ja minu jalgratas” Võisiku hooldekodu toetatud teenuste osakonna filiaalis Vägeva tugikodus. Eksamitööks oli klientidele jalgrattaid ja kergliiklemist tutvustav projekt.

Võisiku hooldekodust olid Vägeval osalemas kolm päevakeskuse klienti, päevakeskuse tegevusjuhendaja Rait Jürgenson ning toetatud teenuste osakonna vanemtegevusjuhendaja Annely Haidak.

Politseikadett Triin Võime ütles, et sarnaseid projekte on Jõgeva maakonnas läbi viidud mujalgi. Hiljuti toimus Põltsamaal projekt “Vigurvänt”, mida juhendas Kirly Kadastik. Jõgeva Gümnaasiumi 10-15-aastastele noortele viidi läbi jalgrattaeksam, mis kujutas samasuguse vigursõiduraja läbimist nagu Vägeval.

“Siimustis toimus I-III klassi õpilastele jalgrattamatk, mida aitasid turvata meie politseinikud. Üritusi on kindlasti veelgi tulemas,” rääkis Triin Võime. Hooldekodu klientide jaoks tehti kadett Mikk Tehvani sõnul tavalisest pisut laiem vigursõidurada, et kõik selle läbitud saaksid. Tehvan lisas, et üldised reeglid on hooldekodu elanikele samasugused nagu teistelegi liiklejatele. Politseikadetid nimetasid, et nad on Vägeva kandis liigeldes mitte just kõige paremal tasemel jalgrattasõitjaid näinud ja seepärast otsustatigi tugikodus projekt läbi viia. Võime ja Tehvani sõnul olid kliendid väga aktiivsed, esitasid palju küsimusi ja tahtsid kõike kaasa teha. 

Vägeval kasutatakse liiklemiseks jalgrattaid

Võisiku hooldekodu vanemtegevusjuhendaja Annely Haidak selgitas, et kuna Vägeva on eraldi asuv koht ja lähima kaupluseni on 14 kilomeetrit, kasutavad hooldekodu elanikud jalgrattaid päris sageli. Sõidetakse ka niisama sportlikust huvist, seega oli projekti läbiviimine vajalik. Jalgrattaid kasutatakse liiklusvahendina ka Võisikul. Projekti käigus tutvustati klientidele liiklusmärke, tehti vigursõitu ja peeti loeng liikluseeskirjadest ning liikluses varitsevatest ohtudest. Kõige selle eesmärgiks oli ennetada kergliiklejatega toimuvaid õnnetusi. Räägiti turvavarustusest ning jalgratta tehnilisest korrasolekust.  

“Iga loenguetapi lõpus korrati olulisem info üle ja kontrolliti, kuidas kuulajad sellest aru said,” ütles Annely Haidak, kelle sõnul olid noored politseikadetid klientidega kannatlikud ja said ettevõetuga päris hästi hakkama.

Oli märgata, et kadettidel oli ka väike eksamiärevus hinges, kuna projekti näol oli tegemist nende lõputööga. Kohal olid lisaks kahele noorsoopolitseinikest eksamikomisjoni liikmele Ly Brikkelile ja Peeter Paule ka politseikadettide juhendaja, noorsoopolitseinik Kirly Kadastik.  

Sihtrühm jäi rahule

Triin Võime ja Mikk Tehvan on mõlemad pärit Jõgeva maakonnast – Tehvan Jõgeva linnast ja Võime selle lähistelt. Kus noored täpselt tööle hakkavad, Kirly Kadastik veel ei tea, sest kadettidel on kool alles lõpetamisel. Praktikal olid noored politseinikud Jõgeva politseijaoskonnas.

“Lõputöö läks noortel hästi korda. Kohapeal jäädi nende projektiga väga rahule. Sihtgrupile üritus meeldis ja see ongi asja juures peamine. Kindlasti omandasid Vägeva tugikodu elanikud ka uusi teadmisi.” 

Vägeva tugikodu töötaja Sirje Võime jäi toimunud projektiga rahule.

“See oli hea ja asjakohane ettevõtmine. Seda enam, et kliendid kipuvad mõnikord liikluses ohtlikke olukordi tekitama,” avaldas ta.

Kõik projektis osalenud kliendid said diplomid ning voldiku “Mina ja minu jalgratas”. Pärast toimus ühine grillipidu. Klientide küsitlemisel selgus, et nii mitmedki said uusi teadmisi nii liiklusmärkide tundmisel kui ka muudes kergliiklemise tõdedes. Märgata oli, et lisaks uutele teadmistele andis üritus osalejatele ka hea meeleolu. Klient Aare näiteks ütles, et selliseid üritusi peaks rohkem olema. Võisiku hooldekodu ja Vägeva tugikodu poolt anti politseikadettidele tänukirjad.

“Pidasime Kirly Kadastikuga nõu, et võib-olla oleks võimalik sügise poole samalaadne õppus viia läbi ka Võisiku hooldekodus,” ütles Haidak.

i

ÜLLE LÄTTE

blog comments powered by Disqus