Politseijuht Raivo Aeg Jõgeval olukorda uurimas

Politsei peadirektor Raivo Aeg ütles, et käib läbi kõik maakonnad ning tutvustab politsei motivatsiooni- ja karjäärisüsteemi ning ressursside jaotust. Tänavu saab politsei lisaeelarvest juurde 30 miljonit krooni ning järgmise aasta eelarvesse on planeeritud juba 220 miljoni võrra suurem summa.

Kuidas politseinikke juurde saada?

Teatavasti on politseis igal pool kaadrinappus, näiteks Jõgevamaal on täitmata 16 ametikohta. Raivo Aeg rõhutas, et eelarves sisalduv lisaraha kajastub otseselt politseinike palgas ja põhiliselt just spetsialistide ja tavaliste töötegijate, mitte juhtide omas. Näiteks konstaablite ja inspektorite palgatõus peaks olema 46%. Aegi sõnul ootavadki paljud praegu, et palk tõesti uuest aastast tõuseks, muidu minnakse lihtsalt minema, kasvõi ehitustöölisteks.

Lõuna prefekt Aivar Otsalt pidas oluliseks, et politseinikuks õppijaid oodatakse kindlasti kodukohta tagasi, seda tuleb neile igati mõista anda ning neile toeks olla. Siin peab tegema koostööd kohalike omavalitsustega. Jõgevamaalt on praegu politseinikuks õppimas kokku 9 inimest, neist kolm peaksid lõpetama järgmisel kevadel.

Ka politseisüsteem tahab minna seda teed, et oluliselt tõuseb just põhipalk ning kõikvõimalike lisatasude osakaal väheneb. Nagu teisedki riigiasutused.

Raivo Aeg rõhutas, et kõige tähtsam politsei arengus ongi praegu inimfaktor ja seda mitte ainult selles osas, kui palju arvuliselt politseitööle soovijaid jagub, vaid oluline on nende inimeste tase ja konkurentsivõime, keda endale soovitakse. Tehnilised probleemid ja raha küsimus on tema hinnangul lihtsamini lahendatavad.

Segadus Jõgeva politseimajaga

Kõrgemate politseijuhtidega kohtudes tõi maavanem välja Jõgevamaa põhimured ning kõige pikemalt käis jutt politseimaja ümber. Selles on töötingimused praegu väga viletsad ning miks peaksid politseinikud sellega leppima.

Päris selgeks ei saanudki, kas on mõttekam ehitada uus maja või renoveerida vana ning kust selleks raha leitakse. Aivar Koka sõnul on selleks 2004. aasta riigieelarves 4 miljonit eraldatud ja leping sõlmitud, ent töö on tänaseni tegemata. Samas on ehitushinnad tohutult tõusnud ning sellest summast enam ei piisa.

Politseijuhi sõnul tegeleb kinnisvaraküsimustega siseministeerium, mitte nemad, ning küsimus on lahtine, sest sarnaseid probleeme on mujalgi. Samas ütles Raivo Aeg, et eraldi politseimaja ja kohtumaja ei tule, selles on vastavad ministrid kokku leppinud.

Põhimõtteliselt olid aga politseijuhid vajadusega Jõgevamaa politseinike töötingimusi parandada nõus ning lubasid maavanemat igati toetada, kui see vastava küsimusega siseministri jutule läheb.

Veel tegi Aivar Kokk politseijuhtidele paigaldada Jõgevamaal kuritegevuse ohjamiseks veebikaamerad Jõgevale, Põltsamaale, Mustveesse ja Palamusele. Lepiti kokku, et kõigepealt tehakse vastav projekt, mis selgitab kaamerate ja nende edasise haldamise maksumuse ja kasuteguri.

JÜRI LEESMENT

blog comments powered by Disqus