Politsei soovib koolinoortele ohutut liiklemist

Et mitmetes õnnetustes on kannatajaks pooleks just elevil koolilaps, siis peaksid vanemad neile kindlasti kõige ohutuma koolitee välja selgitama ja õpetama, kuidas liikluses erinevates olukordades käituda ? mis on õige ja mis vale.

Näiteks seda, et enne sõiduteele astumist selleks ette nähtud kohas tuleb kindlasti veenduda, et autojuhid on jalakäijat märganud. Õpilastele, kes käivad koolis ühistranspordiga, tuleb meelde tuletada, et sõiduteed võib ületada alles siis, kui buss on peatusest ära sõitnud.

Jalgratturil peab olema luba

Paljud õpilased kasutavad koolis käimiseks jalgratast. Iga 10-15-aastane noor peab omama jalgratturi juhiluba. Lisaks sellele peab jalgratta tehnoseisund vastama nõuetele ning keelatud on sõita juhtrauast kinni hoidmata või sõidutada sõpra juhtraual. Taolised tegevused on Jõgeva linnas viimasel ajal sagenenud, kuid sellisel moel sõitmine võib lõppeda õnnetult.

On väga oluline, et just täiskasvanud oleksid lastele heaks eeskujuks. Ärge ületage sõiduteed, kus juhtub, vaid kasutage selleks ülekäigurada. Samuti ei tohi linnas põhjuseta sõiduteel kõndida.

Märgates mõnd liikluseeskirja rikkujat, tuleks talle selgitada, kui ohtlik tema käitumine talle endale ja teistele liiklejatele on. Sõidukit ei saa peatada hetkega ning liiklusõnnetuse korral on suuremaks kannatajaks jalakäijad ja jalgratturid.

Ärge unustage helkurit

Pime aeg on kohe saabumas. Liikluseeskiri kohustab jalakäijat halva nähtavuse korral või pimedal ajal kõnniteeta või valgustamata teel liikudes helkurit kandma. Jalakäija saab ennast helkurit kasutades teistele liiklejatele nähtvakas teha juba 150 meetri pealt, aga ilma helkurita märkab autojuht teda alles 30 meetri pealt. Helkur peab olemas olema igal jalakäijal.

Sõidukijuhtidelt palub politsei veelgi suuremat tähelepanu ja võimaliku ohu ennetamist, sõites koolide, bussipeatuste ja ülekäiguradade läheduses. Ei või kunagi teada, mida väike liikleja mõtleb, kui ta on sattunud ohuolukorda.

Koostöös lapsevanemate, koolide ja sõidukijuhtidega suudame anda endast parima, et koolitee oleks ohutu ja laps turvaliselt koju jõuaks. Soovime kõigile turvalist liiklemist!

IVO PLOOM,
Lõuna Politseiprefektuuri  Jõgeva liiklusjärelvalve grupi juhtivkonstaabel

blog comments powered by Disqus