Politsei ootab ettepanekuid liiklustalguteks

Alates 7. novembrist ootab politsei nädala jooksul kodanike tähelepanekuid probleemsetest kohtadest liikluses, kus politsei liiklusjärelevalvega aidata saab. 25. novembril on politsei kogu Eestis väljas täiendavate jõududega ning planeerib oma töö just neid ettepanekuid arvesse võttes.

Politsei kavandab Eestis esmakordselt ööpäevaseid liiklustalguid, kus tegutsetakse liiklejatelt kogutud ettepanekuid arvesse võttes. Selleks ootab politsei inimestelt nädala jooksul PPA Facebook’i lehel ning e-posti teel ettepanekuid, millistes kohtades ja millist laadi liiklusjärelevalvet võiks 25. novembril teostada.

Liiklustalgute peamine idee on kaasata liiklejad ohutuse üle mõtlema ning saada politseitööle teist laadi sisendit. Igapäevaselt on liiklusohutuse tagamise aluseks liiklusõnnetuste ohukaardid ning rikkumiste analüüsid. Liiklustalgutel saab aga igaüks meie töös kaasa rääkida ning koostame oma tööplaani vastavalt inimeste soovitatud kohtadele. Ühtlasi saab politsei väga hea ülevaate sellest, mis inimesi liikluses kõige enam häirib.

Politsei liiklusliini kogemus näitab, et Eesti elanike tähelepanelikkus ning valmisolek ohutuse teemadel kaasa rääkida on üha kasvanud. Tuhat korda kuus antakse meile teada mõnest konkreetsest sõidukist, mis liikluses probleeme tekitab, ning me võtame nende juhtidega ühendust. Liiklustalgutel kaasame inimesi mõtlema eelkõige nendele probleemsetele paikadele, mis politsei enda analüüsidest välja ei tule.

Liiklustalgute idee pärineb Saksamaa ja Soome politseilt, kes on samasuguseid aktsioone  juba varem läbi viinud. Sakslased ootavad inimeste ettepanekuid kiirusemõõtmise teemal ning on kõige enam märgitud kohtades 48 tundi järjest. Soomlased teostavad inimeste soovituste kohaselt planeeritud järelevalvet laiemalt ning on selliste operatsioonide käigus avastanud ka tagaotsitavaid, narkootikume ning ebaseaduslikke relvi.

Politsei saab oma töö planeerimisel võtta arvesse ettepanekuid, kus kirjeldatakse liiklusohtu ning antakse võimalikult täpset infot ajast ja kohast, kus probleem kõige teravam. Tagasiside kaasamõtlejatele antakse samas kanalis, mille kaudu ettepanek politseini jõudis.

25. novembri liiklustalgud on üle-eestilised ning osa võtavad kõikide prefektuuride politseinikud, korrakaitsepolitseiosakonna liiklusjärelevalvetalitus ning vabatahtlikud.

Ettepanekuid liiklusjärelevalve kohtade ja aegade osas oodatakse PPA Facebook’i lehele fb.com/politseijapiirivalveamet<http://fb.com/politseijapiirivalveamet> või meiliaadressil liiklustalgud@politsei.eemailto:liiklustalgud@politsei.ee.

JOOSEP KAASIK,

PPA korrakaitsepolitsei juht

blog comments powered by Disqus