Politsei: lähemale inimestele ja nende muredele

Oleme endale eesmärgiks võtnud olla kogukonnakeskne, st ennekõike abistav organisatsioon. Kuritegude avastamise hea taseme juures peaksime tõepoolest suutma reaalselt aidata kõiki abivajajaid. Ka sellisel juhul, kui see pole alati vahetult politsei ülesanne, vaid mõne teise organisatsiooni pädevuses, peaks politsei inimesele abi andma, kasvõi õiget ametiasutust soovitades. Politsei ei peaks oma kohustusi rangelt piiritlema. Just samamoodi käitub USA politsei, kelle tööga oli mul võimalik tutvuda kohapeal möödunud aasta sügisel. Dressides väljapressijad ja tapmised tänavatel on koos 1990. aastatega ajalukku jäänud. Politseilt ei oodata enam saates Kriminaalne Venemaa nähtavat jõudemonstratsiooni, vaid usalduslikku ja inimlikku suhtumist.

Üks meie igapäevaelu valupunkte on liiklus ja ka kõige sagedasem kokkupuude politseiga on inimestel just läbi liikluse. 2006. aasta oli Eesti liikluses raske aasta. Ka Lõuna-Eesti liikluspilt ei erinenud oluliselt Eesti keskmistest näitajatest. Möödunud aastal suurenes Jõgevamaal inimvigastustega liiklusõnnetuste arv võrreldes 2005. aastaga 59-lt 78-le. Samuti suurenes liiklusõnnetustes hukkunute arv 9-lt 13-le.

Lahendusi otsides

Koos teiste institutsioonidega püüame leida lahendusi liikluskorralduse ohutumaks muutmiseks. Politsei tegevuses keskendume eelkõige raskematele rikkumistele, mis mõjutavad liiklusõnnetustesse sattumist ja võivad kaasa tuua drastilisi tagajärgi, näiteks mootorsõiduki juhtimine joobes, kiiruse ületamine, turvavarustuse mittekasutamine. Ma ei usu liikluskultuuri hüppelist paranemist, kuid juba varasematel aastatel alguse saanud hea koostöö Maanteeametiga peab liikluses hukkunute arvu pidurdama.

2006. aasta oli mulle kui politseijuhile murettekitav töötajate pideva lahkumise tõttu. Tekkis omamoodi irooniline olukord: kui varem oli, kellega tööd teha, kuid polnud vahendeid, siis nüüd on töövahendid, kuid pole neid kellelegi jagada. Õnneks tõi aasta lõpp meile lahendust ja politsei palgatingimused siiski paranesid. Tänaseks on ka politseinike massiline lahkumine pidurdunud, kuid tööjõu nappus jääb, nagu muudelgi elualadel, meidki kimbutama.

Töökäsi üleöö juurde ei tule, mistõttu peab politsei välja tulema uute lahendustega. Muude liiklust ohjavate tegevuste kõrval on Lõuna prefektuuril sel aastal plaanis käivitada kaks täiesti uudset tegevust. Alates aprillist hakkab Lõuna prefektuuri liikluspolitsei inimesi teavitama maanteedel toimuvast kiirusemõõtmisest. Anname näiteks teada, et kindlal Lõuna-Eesti teelõigul tehakse piirkiiruse kontrolli, seda nii infotahvlitega nimetatud teelõigul kui ka muude kanalite kaudu, näiteks raadiosõnumitena kõigile liiklejatele. Loomulikult ei kao kusagile varjatult läbiviidav liikluskontroll, kuid olen arvamusel, et eelnev teavitamine distsiplineerib liiklejaid ning autode reaalse kiiruse piiramine probleemsetel teelõikudel vähendab liiklusõnnetuste arvu ja nende raskusastet. Samuti hoiab selline teavitamine ära erimeelsused nn põõsas passimise teemal.

Käivitumas liiklusliin

Parandamaks olukorda liikluses ja kasutamaks ära kodanike endi initsiatiivikust rikkumistele tähelepanu juhtimisel, on uudse lahendusena lähiajal tööle rakendumas Lõuna politsei Liiklusliin. Telefoniliini avamisest anname avalikkusele teada juba eraldi. Liiklusliinile on juba lähiajal võimalik teatada probleemidest liikluses, näiteks liiklushuligaanidest ja muudest rikkumistest. Sellega saame politsei juhtimiskeskuse telefoniliinid hoida vabad kiireloomuliste abipalvete jaoks, kuid samas ei jää tähelepanuta kihutamised, vingerdamised, ettekeeramised jm liiklejate närve pingul hoidvad rikkumised. Kõik teated registreeritakse ning eeskirju rikkunud sõiduki omaniku või kasutajaga võetakse telefonitsi ühendust ja informeeritakse teda tuvastatud väärast käitumisest kohe. Saades sellist kiiret tagasisidet oma rikkumisele, kogeb sõidukijuht, et mitte ainult sinivalge politseiauto ei sunni korralikule liiklemisele, vaid ka kaaskodanikul on võimalus liikluskultuuri mittearvestavale käitumisele tähelepanu juhtida.

Samas ei ole meie plaan vaid inimestelt infot koguda, vaid tahame anda liiklusliinile helistajatele ka ise informatsiooni liikluses toimuvast, näiteks suurematest ummikutest, liiklusseisakutes jm. Lisaks liiklusliini telefonile võib liiklusrikkumiste kohta infot saata ka meiliaadressile liiklus@louna.pol.ee.

Võimalikult efektiivsete vahendite leidmine liikluskultuuri parandamiseks on ja peab olema meie kõigi ülesanne. Vaid nii, mitte aktsepteerides ümberringi toimuvat liikluskultuuritust, on võimalik olukorda parandada. Mitte-aktsepteerimine tähendab reageerimist ning politsei teavitamist. Omalt poolt soovin aga kõigile inimestele aktiivset lähiajal avatava liiklusliini kasutamist.

AIVAR OTSALT,
Lõuna politseiprefekt

blog comments powered by Disqus