Politsei kutsub noori liiklust ohutumaks muutma

Konkursi eesmärgiks on kaasata noored liiklusohutusalasesse ennetustöösse ning parandada meie teedel ja tänavatel valitsevat liikluskultuuri.

“Tahame teada, kuidas näevad meie noored liikluse kitsaskohti ning millised on nende ideed liikluse turvalisemaks muutmisel,? ütles konkursi üks organiseerijatest, Võru noorsoopolitseinik Triinu Õispuu.

Konkursil osalemiseks tuleb valmistada 30 sekundi kuni 10 minuti pikkune liiklusohutusteemaline amatöörfilm. Kõik filmiprojekti meeskonna liikmed (produtsendid, projektijuhid, stsenaristid ja näitlejad) peavad olema vanuses kuni 25 eluaastat, vaid juhendajateks ja konsultantideks võivad olla ka õpetajad või professionaalid.

Korraldajad ootavad osalejatelt filme kolmes teemakategoorias: kommunikatsioon ja liikluskampaaniad, liiklusohutuse alane haridus ja sõidukoolitus. “Tahame neis filmides saada noortelt nende nägemust, kuidas liiklust ohutumaks muuta ? näiteks mida teha selleks, et tänaval liiklusohtlikke olukordi ära hoida või kuidas paremini sõidukoolitust teha,? rääkis Õispuu. Samuti on oodatud ideed, kuidas ohutu liiklemise põhimõtteid päris noortele liiklejatele kaasahaaravalt ja noortepäraselt selgitada ja õpetada.

Filmide esitamise lõpptähtaeg on 1. märts 2007. DVDle salvestatud film ja täidetud registreerimisankeet (ankeedi blankett saaval internetis politsei koduleheküljel aadressil www.pol.ee) saata kinnises ümbrikus postiga Lõuna Politseiprefektuuri aadressil Riia 132, 50096 Tartu või tuua samal aadressil asuva politseimaja valvelauda. Ümbrikule kirjutada märksõna ?Konkurss?.

Konkursi tulemused tehakse teatavaks 8. märtsil 2007 politsei koduleheküljel www.pol.ee. Parimate autasustamine toimub 4. aprillil 2007 kell 15.00 Lõuna Politseiprefektuuri peamajas Tartus (Riia 132).

Konkursi I-III kohale tulnud võistkondi autasustatakse auhindade ja diplomitega ning IV-VI kohale tulnud võistkondi meenete ja diplomitega. Konkursi paremad liiklusohutusalased filmid saadetakse rahvusvahelisele noorte liiklusohutusfilmide konkursile. Konkursi auhinnad panevad välja Kagu Teedevalitsus, Tartu Teedevalitsus ja Politseiamet.

Konkursi juhend on saadaval politsei koduleheküljel aadressil www.pol.ee. Konkursi kohta tekkinud küsimustele saab vastuseid Triinu Õispuult telefonil 786 8268 või e-posti aadressil triinu.oispuu@voru.pol.ee.

Lõuna Politseiprefektuur

blog comments powered by Disqus