Poliitiline avaldus, mis ei arvesta põllumeeste huve

Eesti Põllumeeste Keskliidus (EPK) ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas (EPKK) tekitab hämmingut Eesti Talupidajate Keskliidu (ETKL) seisukoht, mida võib lugeda pigem poliitiliseks, mitte põllumeeste huve arvestavaks.

Saatsime 13. novembril ETKL-le kutse protestiaktsioonis osalemiseks, kahjuks vastatakse sellele aga meedia kaudu. Oleme alati olnud avatud koostööks ja aruteludeks ning praeguses keerulises olukorras ootasime asjalikku otsest tagasisidet, milleks kindlasti ei ole meedia.

Meil on siiralt kahju, et väikeses Eestis on põllumeeste organisatsioonid põhimõttelistes küsimustes eriarvamusel. Nii EPK kui EPKK tunnustavad põllumajandusministri tööd, sh tulemust, mis saavutati esialgselt siseriikliku toetuse suurendamisel 75 miljoni krooni võrra. Arvestades aga kriisi sügavust, oleme veendunud nõudmiste asjakohasuses maksta toetused välja täismahus. Lõppude lõpuks puudutab see kõiki põllumajandustootjaid, olgu need talumehed või põllumajandusettevõtjad. Nõustume, et raskel ajal toidab õige peremees kõhu kõrvalt oma pudulojused, kuid seda on võimalik teha vaid lühiajaliselt.

ETKLi väide, et ollakse liikmete poolest suurim põllumajandustootjaid ühendav organisatsioon on meie hinnangul lausvale. Talupidajate keskliidul pole oma maakonnaorganisatsioone enam Tartus, Valgamaal, Lääne-Virumaal, Põlvamaal ja Läänemaal, paljud talunikud kuuluvad Eesti Põllumeeste Keskliidu liikmeskonda: kolmandik on talunikud, ülejäänud põllumajandusettevõtted. EPK liikmed toodavad 80 protsenti Eesti toidutoormest.

Ehkki talunike organisatsiooni juhatus teatas protestiaktsiooni mittetoetamisest ja keelas meie andmetel ka oma liikmetel seal osaleda, on siiski paljud tublid talunikud avaldanud meie nõudmistele toetust ning osalevad üritusel. Hinnangu taluliidu otsustele saavad anda vaid tema liikmed.

ETKL väidab, et ta pole poliitiline organisatsioon ega soovi seetõttu sekkuda poliitiliste erakondade poliitilisse debatti. Rõhutame:  ka EPK pole poliitiline organisatsioon, vaid kodanikeühendus. Me ei tee poliitikat, vaid võitleme põllumeeste õiglase majandusruumi eest.

Tuletame meelde, et EPK kohtus eelarve küsimustes kõigi riigikogu erakondadega, kes imestasid, miks ETKLi esindajaid see teema ei huvita.

Tahaksime väga loota, et ETKL avalduse taga ei ole soov meeldida teatud poliitilistele jõududele, ning taluliit on valmis sisuliseks koostööks, et aidata kaasa kogu põllumajandussektori arengule.

iii

JAAN SÕRRA, Eesti Põllumeeste Keskliidu asepresident

blog comments powered by Disqus