Poliitikute usaldust on võimalik tõsta

Ma leian, et lähenevate valimiste eel on usalduse teema väga oluline, eriti kui Eesti rahval on aina vähem huvi ja tahtmist valimistel osaleda.

Ma tunnen end petetuna nagu suur osa valijatest. Põhjuseks on poliitikute ebaaus võimukasutus. Minu häälel ei ole mingit mõju. Ükskõik, kuidas ma valin, ikka astuvad etteotsa poliitikud, keda ma ei saa usaldada. Miks siis üldse valima minna? Samas teadvustan enesele, et Eestis on olemas ausaid ja aatelisi poliitikuid, kes väärivad austust ja tunnustust. Kahjuks jäävad nad aga ebaausate varju.

Olen veendunud, et olukorda on võimalik parandada. Aeg on selgelt välja ütelda, mida rahvas end esindama valitud poliitikuilt nõuab.

Kutsun eesti rahvast üles osalema avalikus arutelus mille eesmärk on välja kujundada poliitikute käitumisreeglid ehk usalduse koodeks.

Usalduse koodeks peab lähtuma mõttest, et ühiskonna arengu seisukohalt on määrava tähtsusega ausus ja õiglus ning respekt iga inimese vastu. Poliitikute usalduse koodeksil peab olema rahva poolehoid, see saab kujuneda ühise ja avaliku mõttevahetuse käigus. Kõik ettepanekud koodeksi kohta on oodatud nii ajalehtede, raadio, televisiooni kui ka selleks avatud kodulehe veergudel.

Mõttevahetuse tulemuste kokkuvõtmiseks toimub 25. septembril Tallinna Ülikoolis avalik ümarlaud.

Koodeksi loomise ja rakendamise sihiks on, et rahvas tunneks: poliitikute valimisega on võimalik oma elutingimusi parandada ja Eesti ühiskonna arengut soodsalt mõjutada. Poliitik, kes enne valimisi avalikult kinnitab, et ta järgib koodeksi põhimõtteid, omab kindlasti rohkem rahva toetust.

Rahva volituse saamiseks peavad kandideerivad poliitikud enne valimisi avalikult kinnitama, et nad koodeksiga nõustuvad. Kas koodeksi heaks kiitnud poliitiku hilisem tegevus sätestatud väärtustega kokku langeb, on valija hinnata.

Usalduse koodeksit tuleb rakendada juba lähematel valimistel. See loob eelduse, et valimistel osaleks rohkem kodanikke kui seni. Kui Eestis poliitikud käituvad nii, et väärivad rahva poolehoidu ja usaldust, olen kindel, et poliitikute maine tõuseb ning poliitik olla saab auasjaks.

Debatiks on loodud koduleht, Eesti Demokraatia Uuendamine (www.e-d-u.ee), kuhu olete teretulnud debatis osalema ja kus saate poliitikutele küsimusi esitada.

TÕIVE KIVIKAS

blog comments powered by Disqus