Põlengu põhjustanud pere jääb valla jälgimise alla

Pühapäeva õhtul kell 21.14 teatati häirekeskusele, et Jõgeva vallas Painküla külas põleb kahekorruselise kortermaja teise korruse korter. Kohale saabunud pääste suitsusukeldujad sisenesid kannatanute otsimiseks majja. Välja toodi kokku kolm kannatanut, kelle kiirabi haiglasse viis. Tõsisemas seisundis oli üks kannatanutest. Kahetoalises korteris põles tagatuba, kust levis tuli osaliselt ka eestuppa. Paljud korterid said kustutusvee ning suitsukahjustusi.


Esmaspäeva õhtuks oli selge, et põlengu põhjustas hooletu suitsetamine. Samas kohas on sarnastel põhjustel olnud ka varem tulekahjusid, kuid seni mitte nii ränkade tagajärgedega. Päästjad käisid seal viimati põlenguid kustutamas 2018. aastal ühe korra jaanuaris ja teise korra märtsis.

Kuna majast kadus elekter, teatati põlengust ka Jõgeva vallale, kelle ülesandeks oli majaelanikud ajutistesse öömajadesse aidata.

Elanikele pakuti ajutist ööbimisvõimalust

„Minule teatas põlengust abivallavanem Mati Kepp, kellele omakorda helistas päästeamet. Koos osakonnajuhataja Aime Meltsasega läksime Painkülla,“ sõnas Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev. Põlengust andsid häirekeskusele teada naabrid. Kõnealuses korteris puudus suitsuandur.

„Kannatada sai kokku kolm peret. Kolmeliikmeline pere, kelle korter põles, viidi Tartusse. Teise korruse vastaskorterile, kus oli neli liiget, pakuti ööbimisvõimalusi Jõgeva linnas. Tänu lähinaabritele said nad kõrvaltrepikojas ööbida ega olnud linna tulekust huvitatud. Alumise korruse korter, kus oli kaks liiget, sai veidi veekahjustusi, aga elanikud ei soovinud kodust lahkuda,“ märkis abivallavanem.

„Esmaspäeval uurisime teistelt peredelt, kuidas neil läheb. Olgugi et nad magada ei saanud, olid nad pigem mures, kuidas põlengus kannatada saanute tervis on. Teisipäevase külastuse ajal oli nende korterist vingu- ja suitsuhais täiesti läinud ning nad saavad edasi oma igapäevast elu elada. Kustutustööde käigus aknast välja visatud prügi on ka juba ära koristatud,“ rääkis Jõgeva valla sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas.

Kuna perepoeg pidi põlengu tõttu oma kušetist loobuma, aitasid kõrvaltrepikoja naabrid nooruki hädast välja ning pakkusid talle oma üleliigset diivanit. „Selles toas küll elektrit ei ole, aga teistes tubades on ka see nüüd olemas,“ lisas Meltsas.

Lisaks aitasid naabrid peret ka sooja söögiga. „Esmaspäeval, kui pere koju jõudis, pakkusid naabrid neile ka sooja sööki. Omavahel hoitakse omamoodi kokku,“ rääkis Meltsas. Kuna perepoeg jäi ilma ka riietest, aitab vald ka sellega.

Pere jääb jälgimise alla

„Noomida on nad saanud piisavalt ja praegu on meie ülesanne perekonda toetada ja pakkuda neile vajalikku toidu- ja riideabi,“ märkis Meltsas. Nii jääb pere valla valvsa pilgu alla.

Olgu et perekonnale pakuti elamispinda mujal, põlengu põhjustanud pere ei soovinud. „Nad lubasid koristama hakata ja kui uus aken ette panna ja seinad värske värviga katta, siis ei ole ka põlenud toaga muret. Akna suhtes olid nad hinnapakkumise juba saanud. Aga kuna olukord on nagu on, siis piirkonna sotsiaalhooldustöötaja teeb pere juurde mõnda aega kodukülastusi, veendumaks, et abivajadus on möödas,“ rääkis Aime Meltsas.

Kuna korterid on eraomandis, siis vald korterite remondiga aidata ei saa. „Koristustööd käivad ja majaelanikud saavad hakkama. Saab hakkama ka pere, kes kõige rohkem kannatada sai. Esmaspäeva hommikuks oli ka elekter majas tagasi, seega asjad edenevad,“ ütles Viktor Svjatõšev.

Kuid õnnetust loost on õppida ka teistel. „Õnnetusi võib alati juhtuda. Kel võimalik, kindlustagu vara, kuid kõige esmasem on soetada kas vingu- või suitsuandur või mõlemad,“ pani abivallavanem südamele.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus