Põhja-, Kirde- ja Ida-Eestis leviv suits on jõudnud ka Lõuna-Eestisse

Alates neljapäeva hommikust on Ida-Virumaal ja Tallinnas levinud tugev
suitsuvine jõudnud ka Lõuna-Eestisse. Eriti on suitsuvinet näha ja põlengulõhna tunda Viljandimaal, Tartumaal ja Jõgevamaal.

Päästeameti andmetel on tegemist Venemaalt Laadoga piirkonnast leviva metsatulekahju suitsuga. Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmetel puhuvad Lõuna-Eestis praegu peamiselt põhjakaare tuuled ning Virumaal kirdesuuna tuuled, mis väga tõenäoliselt toob Põhja-Eestis levinud suitsuvine Lõuna- Eestisse.

Häirekeskustele laekub arvukalt kõnesid just Viljandimaalt, Jõgevamaalt ja Tartumaalt, kus inimesed kurdavad suitsuvine ja tugeva põlemislõhna
üle.
 
Päästeamet palub inimestel, kes tunnevad ühtlast suitsuvinet, häirekeskusi
selle teabega mitte koormata, kuna tegemist ei ole meile lähedal asuva
põlenguga. Samuti palub Päästeamet tugeva suitsuvine vööndisse jäävatel inimestel järgida tervishoiuasutuste poolt antavaid käitumisjuhiseid.
Metsatulekahjudest leviv suits võib terviseprobleeme tekitada eelkõige
astmaatikutele ja krooniliste haigustega inimestele. Põhja-Eesti ja Virumaa kohal levinud suits on tervetele inimestele ohutu, tähelepanelikumad peaksid olema ülemiste hingamisteede probleemidega ja krooniliste südamehaigustega inimesed.

Suitsuga saastunud õhu mõju tervisele on erinev, see sõltub suitsu kontsentratsioonist õhus, suitsu koostisest. Saastunud õhk võib kahjustada kopsu- ja südamehaigeid, vastsündinuid, rasedaid, vanureid ning teisi nõrga tervisega inimesi.

Evelin Uibokand,
Lõuna-Eesti Päästekeskuse
avalike suhete büroo juhataja

blog comments powered by Disqus