Põhiseadusel täitub 100 aastat

Tänavu 15. juunil täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest ning selle auks heisatakse sel päeval riigilipud. Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus sama aasta 21. detsembril.


„Põhiseadust võib nimetada riigi selgrooks. See on eelkõige väärtuste kogum, mis peegeldab meie kultuurilist ja sotsiaalset arengut, arusaamist riigist ja riigivalitsemisest,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.
„Põhiseaduse üks olulisem osa on läbi aegade olnud põhiõigusi, vabadusi ja kohustusi käsitlev osa, mis moodustab ligi veerandi kehtiva põhiseaduse tekstist. See peegeldab meie arusaama inimväärsest ühiskonnast. Kutsun kõiki üles tähistama põhiseaduse 100. aastapäeva põhiõiguste, vabaduste ja kohustuste tasakaalu üle arutlemisega!“

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus